آشنایی با نانوکامپوزیت‌ها (1)-ویرایش جدید

آشنایی با نانوکامپوزیت‌ها (1)-ویرایش جدید
سطح مقاله

پیشرفته 1
نویسندگان

کلمات کلیدی

امتیاز کاربران

۵ امتیاز از ۵ (۱ رای)

 
 
آمار مقاله

  • بازدید کل ۳,۹۰۷
 
آمار آزمون مقاله

  • کل شرکت کنندگان ۰
  • تعداد افراد شرکت کننده ۰
 
 

آشنایی با نانوکامپوزیت‌ها (1)-ویرایش جدید

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1- مقدمه
2- مفاهیم اولیه
3- اجزاي کامپوزيت
4- نانوکامپوزيت
5- برتری نانوکامپوزيت‌ها نسبت به کامپوزیت‌ها
 1-5- بهبود خواص مکانيکي
 2-5- بهبود خواص فيزيکي
 3-5- بهبود خواص زیستی

 


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - https://www.nhsfunfactory.com/p2-skateboard-decks
۲ - Vollath, Dieter. Nanoparticles-Nanocomposites? Nanomaterials: An Introduction for Beginners. John Wiley & Sons, 2013.
۳ - Ragosta, G., M. Abbate, P. Musto, G. Scarinzi,L. Mascia. "Epoxy-silica particulate nanocomposites: chemical interactions, reinforcementfracture toughness." Polymer 46, no. 23 (2005): 10506-10516.
۴ - Azarniya, Amir, Niloofar Eslahi, Nafiseh Mahmoudi,Abdolreza Simchi. "Effect of graphene oxide nanosheets on the physico-mechanical properties of chitosan/bacterial cellulose nanofibrous composites." Composites Part A: Applied ScienceManufacturing 85 (2016): 113-122.
ارسال نظر