کاربرد فناوری نانو در سیستم تعلیق خودرو

کاربرد فناوری نانو در سیستم تعلیق خودرو
سطح مقاله

پیشرفته 1
کلمات کلیدی

ضریب اصطکاک سطحی
سایش
لاستیک
خودرو
نانوپودر
امتیاز کاربران

امتیاز از ۵ (۰ رای)

کاربرد فناوری نانو در سیستم تعلیق خودرو

مشکل اصلی در تولید مواد اصطکاکی در مورد سیستم تعلیق خودرو، هم‌چنان نبود اطلاعات کافی درباره فرآیند رخ داده در لایه‌های سطحی در تماس با این اجسام است. دلیل این امر پیچیدگی فرآیندهایی است که هم در طی اصطکاک و سایش و هم به وسیله وابستگی مکانیزم‌ها در سطوح متفاوت اتفاق می‌افتد. این امر همچنین می‌تواند تا حدودی پیچیدگی ساختار مواد کامپوزیتی را که در لنت ترمز استفاده می‌شود، توضیح دهد، زیرا در سیستم‌های مدرن تعلیق خودرو، رنج وسیعی از نیازها باید برطرف شود. تأثیر چگونگی گستردگی ترکیبات مواد بر خواص اصطکاکی سیستم تعلیق هم‌چنان مورد مطالعه محققان است. در این تحقیق به بررسی حضور نانوذرات در عملکرد اصطکاک ترمز و اصطکاک لایه‌های غیرفلزی مواد اصطکاک ترمز پرداخته شده است.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1- مقدمه
2- تأثیر مواد افرودنی
 1-2- تأثیر ZrSiO4
 2-2- لاستیک‌های نانوپودر
3- اصلاح کننده‌های سرامیکی
4- بحث و نتیجه‌گیریلطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - A.l. Dmitriev, W. Osterle, H. Kloss, “about The influence of automotive break pad composition on frictional performance. results of nano-scale modeling” , Nanosystems: physics, chemistry, mathematics, vol.2, 58-64, (2011)
۲ - Y. Ma, G.S. Martynkova, M. Valaskova, V. Matejka, Y. Lu, “effect of ZrSiO4 in non-metalic break friction materials on friction performance”, Tribology International, Vol.41, 166-174, (2008)
۳ - Y. Liu, Z. Fan, H. Ma, Y. Tan, J. Qiao, “Application of nano powdered rubber in friction materials”, wear, Vol.261 225-229, (2006)
۴ - Y. Lu, “ A combinatorial approach for automotive friction materials: effect of ingredients on friction performance” Comp SciTech, Vol.66, 591-598, (2006)
۵ - L. Han, L. Huang, J. Zhang, Y. Lu, “Optimization of ceramic friction materials” Comp SciTech Vol.66, 2895-2906, (2006)
۶ - http://www.nano.bam.de/en/materialien/index.htm
ارسال نظر