چارچوب ‌های قانونی ثبت اختراع و نحوه استفاده از حمایت‌ های بین ‌المللی مالکیت فکری

چارچوب ‌های قانونی ثبت اختراع و نحوه استفاده از حمایت‌ های بین ‌المللی مالکیت فکری
سطح مقاله

پیشرفته 1
کلمات کلیدی

مجوز اجباری
استثنائات غیرقابل ثبت اختراع
مهلت ارفاقی
نظام اعلامی
نظام بررسی ماهیتی
PCT
امتیاز کاربران

امتیاز از ۵ (۰ رای)

 
مقالات مرتبط

 
آمار مقاله

  • بازدید کل ۵۳۵
 
آمار آزمون مقاله

  • کل شرکت کنندگان ۴۰
  • تعداد افراد شرکت کننده ۵
 
 

چارچوب ‌های قانونی ثبت اختراع و نحوه استفاده از حمایت‌ های بین ‌المللی مالکیت فکری

در این مقاله، چارچوب‌های قانونی در ثبت اختراع از قبیل مجوزهای اجباری، استثنائات غیرقابل ثبت اختراع در ایران و مهلت ارفاقی تشریح می‎شود. همچنین انواع نظام‌های ثبت اختراع در دنیا یعنی نظام اعلامی و نظام بررسی ماهیتی بیان می‎شود. در ادامه نحوه استفاده از حمایت‎های مالکیت فکری در خارج از کشور بررسی می‎شود. برای حمایت از مالکیت فکری خود در خارج کشور، یک روش این است که به صورت مجزا، مستقیماً به دفاتر ملی مالکیت صنعتی (یا فکری) کشورهای مورد نظر مراجعه شود که روشی هزینه‎بر و مشکل است. روش‎های دیگر، درخواست‎های منطقه‎ای و استفاده از حمایت‎های بین‎الملی از جمله معاهده همکاری ثبت اختراع یا PCT است.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1- چارچوب‌های قانونی در ثبت اختراع
 1-1- مجوزهای اجباری
 2-1- استثنائات غیرقابل ثبت اختراع در ایران
 3-1- مهلت ارفاقی
 4-1- انواع نظام‌های ثبت اختراع در دنیا
2- چگونگی استفاده از حمایت‌های مالکیت فکری در خارج از کشور
 1-2- تقاضانامه‌های (اظهارنامه‌های) ملی
 2-2- درخواست‎های منطقه‎ای

 3-2- حمایت‌های بین‎المللی
بحث و نتیجه‎گیری


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - موسسه داراییهای فکری و فناوری مدرس، کتابچه آموزشی ترویجی آشنایی با حقوق مالکیت فکری و ثبت اختراع، مهر 1391.
ارسال نظر