آشنایی با نقاط کوانتومی

آشنایی با نقاط کوانتومی
سطح مقاله

مقدماتی
نویسندگان

کلمات کلیدی

نقاط کوانتومی
امتیاز کاربران

۵ امتیاز از ۵ (۱ رای)

 
 
آمار مقاله

  • بازدید کل ۴,۰۵۹
 
آمار آزمون مقاله

  • کل شرکت کنندگان ۹۲
  • تعداد افراد شرکت کننده ۱۲
 
 

آشنایی با نقاط کوانتومی

هر گاه هر سه بُعد ماده در مقیاس نانومتری قرار گیرد، ساختار حاصل را نقطه‌ کوانتومی می‌نامیم. رفتار نوری نقاط کوانتومی بدین ترتیب است که با تاباندن پرتوی فرابنفش به آن‌ها، نور مرئی با طول موج‌های گوناگون از آن‌ها ساطع می‌شود. در نقاط کوانتومی کوچک‌تر، گاف انرژی بزرگ‌تر است و در نقاط کوانتومی بزرگ‌تر، گاف انرژی کوچک‌تر است. با تاباندن پرتوی فرابنفش به نقاط کوانتومی کوچک‌تر، الکترون‌هایی که به نوار انرژی بالاتر می‌روند، هنگام از دست دادن انرژی اضافی و بازگشت به حالت پایدار، گاف انرژی بزرگ‌تری را طی می‌کنند و لذا پرتوی نور مرئی که ساطع می‌کنند دارای انرژی بیشتر، و متمایل به رنگ آبی است. هم‌چنین با تاباندن پرتوی فرابنفش به نقاط کوانتومی بزرگ‌تر، الکترون‌هایی که به نوار انرژی بالاتر می‌روند، هنگام از دست دادن انرژی اضافی و بازگشت به حالت پایدار، گاف انرژی کوچک‌تری را طی می‌کنند و لذا پرتوی نور مرئی که ساطع می‌کنند دارای انرژی کمتر بوده، و متمایل به رنگ قرمز است.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1- مقدمه
2- روش ساختن نقاط کوانتومی
3- کاربردهایی برای نقاط کوانتومی 
1-3- نشانگرهای بیولوژیکی 
2-3- دیودهای نورانی سفید
3-3- اتم‌های مصنوعی
4-3- عناصر مدارهای نوری
5-3- مولدهای انرژی خورشیدی
6-3- کاربردهای دیگری از نقاط کوانتومی 
4- نقاط کوانتومی و رها کردن تخم‌مرغ‌ها!
1-4- مکانیسم انتشار نور در جامدات
2-4- رفتار نوری نقاط کوانتومی
3-4- آزمایش رها کردن تخم مرغ‌ها
5- نتیجه


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - کتاب مجموعه مقالات سایت باشگاه نانو
ارسال نظر