ارزیابی کاربردها و مخاطرات فناوری نانو در بسته ‌بندی مواد غذایی

ارزیابی کاربردها و مخاطرات فناوری نانو در بسته ‌بندی مواد غذایی
سطح مقاله

پیشرفته 2
کلمات کلیدی

صنایع غذایی
بسته بندی
ایمنی
اثرات فناوری‌نانو
امتیاز کاربران

امتیاز از ۵ (۰ رای)

ارزیابی کاربردها و مخاطرات فناوری نانو در بسته ‌بندی مواد غذایی

بسته‌بندی مواد غذایی یکی از راه‌های اصلی برای حفاظت آن طی زنجیره تولید تا مصرف محسوب می‌شود. حفظ مواد غذایی از هرگونه آلودگی خارجی، ایجاد یک محیط به دور از اتمسفر، نور و میکروارگانیسم‌های خارجی و افزایش ماندگاری از ویژگی‌های عمومی بسته‌بندی‌های موجود محسوب می‌شوند. بهبود کیفیت مواد بسته‌بندی از یک طرف و کاهش هزینه‌های تولید از طرف دیگر سبب شده تا بسته‌بندی‌های جدید بر پایه فناوری نانو مورد استقبال بیشتری قرار گیرند و کاربرد آن‌ها در بسته‌بندی انواع مواد غذایی و محصولات کشاورزی مورد توجه قرار گیرد. بهبود ویژگی‌های مکانیکی از طریق به کارگیری نانوچندسازه‌ها، ارتقای ویژگی‌های ممانعت‌کنندگی و نفوذ گاز، بهبود عملکردهای زیستی و تعبیه نشانگرهای هوشمند و نانوحسگرها بر روی بسته‌بندی از ابعاد جدید کاربرد فناوری نانو در صنعت بسته‌بندی مواد غذایی محسوب می‌شوند. هدف این نوشتار، ارزیابی کاربردها و مخاطرات فناوری نانو در بسته‌بندی مواد غذایی است.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1- مقدمه
2- بهبود ویژگی‌های مکانیکی از طریق نانوچند‌سازه‌‌ها
3-  بهبود ویژگی‌های ممانعت‌کنندگی
 1-3- نانوچند‌سازه‌ها
 2-3- پوشش‌های نانوساختاری

4- بهبود عملکرد پلیمر‌های زیستی
5- آفت‌کش‌های سطحی
6-  مواد مورد استفاده در بسته‌بندی فعّال
 1-6- نانوذرات و به‌دام‌اندازی اکسیژن
 2-6- سیستم‌های رهایش نانوکپسوله‌شده
7- بسته‌بندی هوشمند
 1-7- نشانگر‌های دما-زمان
 2-7- نشانگر‌های نشت ترکیبات گازی

 3-7- نشانگر‌های فساد مواد غذایی
8- نانوحسگر‌ها
9- مهاجرت نانوذرات و اثرات سمیّت مواد موجود در بسته‌بندی نانو
10- نتیجه‌گیریلطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - A. Garland (ed.), Nanotechnology in Plastics Packaging: Commercial Applications in Nanotechnology, Pira International ed, UK, 2004, 14–63. https://www.abebooks.co.uk/Nanotechnology-Plastics-Packaging-PIRA-Andy-Garland/8887582146/bd
۲ - T. Joseph,M. Morrison, www.nanoforum.it/en, April 2006.
۳ - M. Marques, DE. Macquin, Songwon broadens range to flame retardants adds further antioxidants & UV absorbers , Additives for polymers, 2008, 1, 2-3.
۴ - D. R. PaulL. M. Robeson, Polymer nanotechnology; nanocomposites, polymers, 2008, 49, 3187-3204.
۵ - J. markarian; “Automativepackaging offer growth opportunities for nanocomposites”, Plastics, AdditivesCompounding, Vol.7, I.6, p.18-21, (2005).
۶ - M. Marques, DE. Macquin, Dupont unveils TiO2- based light stabilizer; extends antistate additives range, Additives for polymers, 2008, 1, 5-6.
۷ - A. Sorrentino, G. GorrasiV. Vittoria, Potential perspectives of bio-nanocomposites for food packaging applications, Trends in food sciencestechnology, 2007, vol. 18, I. 2, P. 84-95.
۸ - A. Kubyshkin, D. Chegodar, Katsev A, et al. Antimicrobial Effects of Silver Nanoparticles Stabilized in Solution by Sodium Alginate. Biochem Mol Biol J. 2016, 2:2. doi: 10.21767/2471-8084.100022
۹ - J. Vartiainen, M. RattoS. Paulussen, Antimicrobial activity of glucose oxidase- immobilized plasma-actived polypropylene films, Packaging TechnologyScience, 2005, Vol. 18, I. 5, P. 243-251.
۱۰ - K. S. Tammaji B. Harish, Patent Application, US 2006/0069197 A1, 2006-03-30
۱۱ - R. AhvenainenE. Hurme, Activesmart packaging for meeting consumer demands for qualitysafety, Food AdditivesContaminants,1997, vol. 14, I. 6-7, P. 753-763.
۱۲ - M. Smolander, “Novel Food Packaging Techniques”, UK (Cambridge): Woodhead Publishing Ltd, p. 127–143, (2003)
۱۳ - Q. Chaudhry, M. Scotter, J. Blackburn, B. Ross, A. Boxall, L. Castle, R. Aitken, R. Watkins; “Applicationsimplications of nanotechnologies for the food sector”, Food AdditivesContaminants, Vol.25, I.3, p.241–58, (2008)
۱۴ - حامد اهری، بهروز اکبری، هدایت حسینی، امیرعلی انوار؛ ”کاربرد نانوزیست‌حسگرها در کنترل کیفی صنایع غذایی“، انتشارات انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور، دانشگاه شهید بهشتی، چاپ اول، فصل اول، ص 57-1، (1394).
۱۵ - H. Bouwmeester, S. Dekkers, M. Noordam, W. Hagens, A. Bulder, C. de Heer; “Review of health safety aspects of nanotechnologies in food production”, Regulatory ToxicologyPharmacology, Vol.53, I.1, p.52–62, (2009)
۱۶ - M. Wiesner, J. Bottero; “Environmental nanotechnology: Applicationsimpacts of nanomaterials”, New York: McGraw-Hill Professional, (2007)
۱۷ - P. Jani, D. McCarthy, A. Florence; “Titanium dioxide (rutile) particle uptake the ratGI tracttranslocation to systemic organs after oral administration”, International Journal of Pharmaceutics, Vol.105, I.2, p.157–68, (1994)
۱۸ - J. Wang, G. Zhou, C. Chen, H. Yu, T. Wang, Y. Ma, G. Jia, Y. Gao, B. Li, J. Sun, Y. Li, F. Jiao, Y. Zhao, Z. Chai; “Acute toxicitybiodistribution of different sized titanium dioxide particles in mice after oral administration”, Toxicology Letters, Vol.168, I.2, p.176–185, (2007)
۱۹ - Y. Kim, J. Kim, H. Cho, D. Rha, J. Kim, J. Park, B. Choi, R .Lim, H. Chang, Y. Chung, I. Kwon, J. Jeong, B. Han, I. Yu; “Twentyeight- day oral toxicity, genotoxicity,gender-related tissue distribution of silver nanoparticles in Sprague–Dawley rats”, Inhalation Toxicology, Vol.20, I.6, p.575–83, (2008)
۲۰ - M. Siegrist, M. E. Cousin, H. KastenholzA. Wiek, Public acceptance of nanotechnology foodsfoods packaging; the influence of affecttrust, Appetite, 2007, Vol. 49, I. 2, P. 459-466.
ارسال نظر