انقلابی نوین در سلول های خورشیدی رنگدانه ای

انقلابی نوین در سلول های خورشیدی رنگدانه ای
سطح مقاله

مقالات منتخب ماهنامه فناوری نانو
کلمات کلیدی

امتیاز کاربران

۵ امتیاز از ۵ (۱ رای)

 
آمار مقاله

  • بازدید کل ۷,۳۴۴
 
آمار آزمون مقاله

  • کل شرکت کنندگان ۵۸
  • تعداد افراد شرکت کننده ۷
 
 

انقلابی نوین در سلول های خورشیدی رنگدانه ای

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1. مقدمه
2. دست‌یابی به بیشینه بازده تبدیل انرژی در سلول‌های خورشیدی رنگدانه‌ای
3. رنگدانه‌های جاذب قوی نوع دهنده - پی- گیرنده
4. به کارگیری گونه‌های اکساینده –کاهنده جدید برای دست‌یابی به ولتاژهای بالاتر
5. سلول‌های خورشیدی رنگدانه‌ای جامد
6. مهندسی سطوح برای جلوگیری از بازترکیب الکترون‌ها
7. به‌دام‌انداختن نور
8. حسگرهای چند رنگدانه‌ای و رنگدانه‌های بازپخشی
9. روند تجاری‌سازی سلول‌های خورشیدی

 


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - B.E. Hardin, H.J.SnaithM.D.McGehee, “The renaissance of dye-sensitized solar cells”, Naturephotonics, 6 (2012) 162.
ارسال نظر