ویروزوم ‌ها Virosomes-سیستم ‌های حامل آنتی ژن و DNA

ویروزوم ‌ها Virosomes-سیستم ‌های حامل آنتی ژن و DNA
سطح مقاله

پیشرفته 1
کلمات کلیدی

هماگلوتینین
نانوپوشش
ایمنی
ویروزوم
امتیاز کاربران

۵ امتیاز از ۵ (۱ رای)

ویروزوم ‌ها Virosomes-سیستم ‌های حامل آنتی ژن و DNA

ویروزوم ها وزیکول های فسفولیپیدی (تک لایه یا دو لایه) هستند که پروتئین های اتصالی ویروسی در ساختار آنها بکار رفته است. ویروزوم ها به عنوان سیستم های تحویل دارو یا واکسن به سلول ها عمل می کنند و باعث ایجاد پاسخ ایمنی مطلوب می شوند. پروتئین های پوشش ویروسی بکار رفته در ساختار ویروزم ها به آنها این اجازه را می دهد تا با سلول هدف به راحتی ادغام گردند. در این مقاله مروری خواهیم داشت بر ترکیب و محتوای ویروزوم ها، نحوه ی فرمولاسیون و مکانیسم نفوذ ویروزوم به سلول های هدف و در نهایت روش های مختلفی که برای آنالیز وشناسایی ویروزوم ها به کار گرفته می شود.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1. مقدمه
2. تاریخچه
3. ویژگی های ویروزوم ها و مزایای آن ها
4. فرمولاسیون ویروزوم ها
 1-4-آماده سازی ویروزوم برای آنتی ژن رسانی
 2-4- آماده سازی ویروزوم برای دارورسانی
5. برهمکنش ویروزوم با سلول های سیستم ایمنی
6. مطالعات مختلف مربوط به استفاده از ویروزوم ها به عنوان سیستم حامل
7. روش های شناسایی ویروزوم
نتیجه گیری


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - Sharma, R.M. Yasir. "Virosomes: a novel carrier for drug delivery." Int J Pharm Tech Res 2(4): 2327-2339, (2010).
۲ - Vo-Dinh, T. Nanotechnology in biologymedicine: methods, devices,applications Book , CRC Press, (2007).
۳ - Moser, C., et al. "Influenza virosomes as a combined vaccine carrieradjuvant system for prophylactictherapeutic immunizations" Expert Rev. vaccine 6(5) , 711-721, (2007).
۴ - Homhuan, A.S. Prakongpan. "Use of a dialyzable shortchain phospholipid for efficient preparation of virosome vaccines against newcastle disease." Thai Journal of Pharmaceutical Sciences 31(3-4), 63-73 (2007).
۵ - Felnerova, D., et al. "Liposomesvirosomes as delivery systems for antigens, nucleic acidsdrugs." Current Opinion in Biotechnology 15(6): 518-529 ,(2004).
۶ - de Jonge, J., et al. "Reconstituted influenza virus envelopes as an efficient carrier system for cellular delivery of small-interfering RNAs." Gene therapy 13(5): 400-411, (2006).
ارسال نظر