الزامات مربوط به آماده ‌سازی تقاضانامه ثبت اختراع

الزامات مربوط به آماده ‌سازی تقاضانامه ثبت اختراع
سطح مقاله

پیشرفته 1
کلمات کلیدی

پتنت
امتیاز کاربران

۲ امتیاز از ۵ (۱ رای)

 
 
آمار مقاله

  • بازدید کل ۸,۶۲۰
 
آمار آزمون مقاله

  • کل شرکت کنندگان ۴۱
  • تعداد افراد شرکت کننده ۷
 
 

الزامات مربوط به آماده ‌سازی تقاضانامه ثبت اختراع

 این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1- الزامات در زمینه آماده‌سازی تقاضانامه ثبت اختراع
 1-1- الزام اولویت در ثبت
 2-1- الزام افشای کامل
 3-1- الزام زمانی
 4-1- الزام اختراع واحد
بحث و نتیجه‎گیری


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - .پروژه تجاری سازی پتنت، تهیه شده توسط شرکت ایده سازان عصر آفتاب، به سفارش ستاد توسعه فناوری نانو
۲ - Schox, J. “Not So Obvious: An Introduction to Patent LawStrategy”, 3nd Edition, CreateSpace Independent Publishing Platform, (August 16, 2013).
۳ - http://en.wikipedia.org/wiki/Patent
۴ - http://en.wikipedia.org/wiki/Patentability
۵ - http://en.wikipedia.org/wiki/Patentable_subject_matter
۶ - http://en.wikipedia.org/wiki/Novelty_%28patent%29
۷ - http://en.wikipedia.org/wiki/Inventive_step_and_non-obviousness
۸ - http://en.wikipedia.org/wiki/Utility_%28patent%29
۹ - http://en.wikipedia.org/wiki/Industrial_applicability
۱۰ - http://en.wikipedia.org/wiki/Letters_patent
۱۱ - . http://www.hg.org/article.asp?id=19759
۱۲ - . http://itlaw.wikia.com/wiki/Wiki
۱۳ - . http://www.uspto.gov/
۱۴ - http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s2106.html
۱۵ - https://www.wto.org/English/docs_e/legal_e/27-trips_04c_e.htmFootnote5
۱۶ - http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2013/e/ar52.html
۱۷ - http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep-9015-appx-l.html
۱۸ - http://edmichipreport.com/wp-content/uploads/2011/ClarkArticle.pdf
۱۹ - http://www.tms.org/pubs/journals/jom/matters/matters-9609.html
۲۰ - http://en.wikipedia.org/wiki/Priority_right
۲۱ - http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2013/e/ar84.html
ارسال نظر