نورپویا درمانی و کاربرد‌های نانوفناوری در آن 1

نورپویا درمانی و کاربرد‌های نانوفناوری در آن 1
سطح مقاله

پیشرفته 1
کلمات کلیدی

نور درمانی
فتوسنتتایزر
نقاط کوانتومی
uping
Photodynamic therapy
امتیاز کاربران

امتیاز از ۵ (۰ رای)

نورپویا درمانی و کاربرد‌های نانوفناوری در آن 1

نورپویادرمانی(Photodynamic therapy (PDT به عنوان یکی از روش‌های درمانی سرطان‌ها و سایر بیماری‌ها مطرح است.افزایش عملکرد سیستم های درمانی نانوساختار ها چندین سال است که در انواع روش‌های درمانی از جمله نورپویا درمانی مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله علاوه بر معرفی روش نورپویا درمانی به کاربرد نانومواد در توسعه و بهبود این روش‌ می‌پردازیم. از نانوذرات بیشتر به عنوان حامل‌های فتوسینتتایزر (Photosensitizer =Ps) استفاده می‌شود، اما از بعضی از آنها مانند نقاط کوانتومی به عنوان Ps نام برده می‌شود. ضمن اینکه نانوذرات خود تابش شونده و نانوذرات upconverting نیز مورد بحث قرار می‌گیرند.

این مقاله شامل سرفص‌های زیر است:
1- مقدمه 
 1-1- مقدمه ای بر فتو داینامیک تراپی
 2-1- مکانیزم درمان

 3-1- برتریهای روش PDT
2- نانوتکنولوژی و فتوداینامیک تراپی
 1-2- چالش‌های فتوداینامیک تراپی
 2-2- مشخصات یک فتوسینتتایزر( PS) ایده آل
 3-2- ویژگیهای نانوذرات برای رساندن (Delivery)حساس کننده نوری در درمان سرطان
3- نانوذرات مورد استفاده در PDT
بحث و نتیجه گیری


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - Chatterjee, D.K., L.S. Fong,Y. Zhang, Nanoparticles in photodynamic therapy: an emerging paradigm. Advanced drug delivery reviews, 2008. 60(15): p. 1627-1637.
۲ - Rass, K.W. Tilgen, Treatment of melanomanonmelanoma skin cancer. Sunlight, vitamin Dskin cancer, 2008: p. 296-318.
۳ - Lucroy, M.D., Photodynamic therapy for companion animals with cancer. The Veterinary clinics of North America. Small animal practice, 2002. 32(3): p. 693.
۴ - Hatz, S., J.D.C. Lambert,P.R. Ogilby, Measuring the lifetime of singlet oxygen in a single cell: addressing the issue of cell viabiity. Photochem. Photobiol. Sci., 2007. 6(10): p. 1106-1116.
۵ - Buytaert, E., M. Dewaele,P. Agostinis, Molecular effectors of multiple cell death pathways initiated by photodynamic therapy. Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Reviews on Cancer, 2007. 1776(1): p. 86-107.
۶ - Brown, S.B., E.A. Brown,I. Walker, The presentfuture role of photodynamic therapy in cancer treatment. The lancet oncology, 2004. 5(8) p. 497-508.
۷ - Schmidt, M.H., et al., Light-emitting diodes as a light source for intraoperative photodynamic therapy. Neurosurgery, 1996. 38(3): p. 552.
۸ - Wilson, B.C.M.S. Patterson, The physics, biophysicstechnology of photodynamic therapy.Physics in medicinebiology, 2008. 53: p. R61.
۹ - Peng, Q., et al., 5 Aminolevulinic acid based photodynamic therapy. Cancer, 1997. 79(12): p. 2282-2308.
۱۰ - Gollnick, S., et al., Role of cytokines in photodynamic therapy-induced localsystemic inflammation. British journal of cancer, 2003. 88(11): p. 1772-1779.
۱۱ - Bechet, D., et al., Nanoparticles as vehicles for delivery of photodynamic therapy agents. Trends in biotechnology, 2008. 26(11): p. 612-621.
۱۲ - Birrenbach, G.P. Speiser, Polymerized micellestheir use as adjuvants in immunology. Journal of Pharmaceutical Sciences, 1976. 65(12): p. 1763-1766.
۱۳ - Teicher, B.A., Molecular targetscancer therapeutics: discovery, developmentclinical validation. Drug Resistance Updates, 2000. 3(2): p. 67-73.
ارسال نظر