ویژگی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و خواص چارچوب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فلز- آلی

ویژگی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و خواص چارچوب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فلز- آلی
سطح مقاله

پیشرفته 2
کلمات کلیدی

انعطاف‌پذیری
تورم بلوری
چارچوب آلی فلزی MOF
تخلخل
واکنش به نور
واکنش به گرما
تنفس
پایداری شیمیایی
پایداری گرمایی
امتیاز کاربران

امتیاز از ۵ (۰ رای)

ویژگی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و خواص چارچوب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فلز- آلی

چارچوب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فلز-آلی (Metal Organic Frameworks: MOFs) دسته جدیدی از ترکیبات متخلخل است که از واحدهای ساختاری ثانویه یا بلوک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ساختاری تشکیل شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. وجود حفره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها باعث ایجاد تخلخل در ساختار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند. حفره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها انواع متفاوتی دارند که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند در تعیین کاربرد ماده موثر باشند. از کمیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که در مقایسه تخلخل مواد به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رود می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان به "حجم ویژه" و "سطح ویژه" اشاره کرد. چارچوب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فلز آلی قابلیت طراحی بسیار بالایی داشته و این امر موجب افزایش تمایل برای کار با آنها است. نظم و قاعده موجود در چارچوب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فلز-آلی باعث افزایش کارایی آنها در زمینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. این چارچوب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها انعطاف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیر بوده و پدیده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی مثل؛ تنفس، تورم بلوری، چرخش لینکر، جابجایی زیرشبکه، واکنش به نور، واکنش به گرما، الاستیسیته و ... در آنها دیده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. از دیگر خواص چارچوب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فلز-آلی پایداری شیمیایی و گرمایی آنهاست که در کاربردشان تاثیر فراوانی دارد.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1- مقدمه
2- ویژگی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و خواص MOF ها
 1-2- تخلخل
  1-1-2- تعریف تخلخل و انواع حفره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها
  2-1-2- حجم ویژه
  3-1-2- سطح ویژه
 2-2- قابلیت بالای طراحی در چارچوب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فلز-آلی
 3-2- نظم و قاعده
 4-2- انعطاف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیری و پویایی
  1-4-2- تنفس، تورم بلوری، چرخش لینکر، جابجایی زیرشبکه
  2-4-2- واکنش به نور
  3-4-2 – واکنش به گرما
  4-4-2- خواص مکانیکی – الاستیسیته
  5-4-2- انعطاف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیری و کلاسترهای فلزی
 5-2- پایدری شیمیایی
 6-2- پایداری گرمایی
نتیجه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - Perrotta, A., Looking down the rabbit hole: nano-porosity in thin films. 2016, PhD thesis, Eindhoven University of Technology.
۲ - Zou, R., et al., Storageseparation applications of nanoporous metal–organic frameworks. CrystEngComm, 2010. 12(5): p. 1337-1353.
۳ - Kaskel, S., The Chemistry of Metal-Organic Frameworks, 2 Volume Set: Synthesis, Characterization,Applications. Vol. 1. 2016: John Wiley & Sons.
۴ - Liu, J., et al., Applications of metal–organic frameworks in heterogeneous supramolecular catalysis. Chemical Society Reviews, 2014. 43(16): p. 6011-6061.
۵ - Schneemann, A., et al., Flexible metal–organic frameworks. Chemical Society Reviews, 2014. 43(16): p. 6062-6096.
۶ - García, H.S. Navalón, Metal-Organic Frameworks: Applications in SeparationsCatalysis. 2018: John Wiley & Sons.
۷ - Taddei, D.M., UiO-66 a Case Study Metal-Organic Framework.
ارسال نظر