پتانسیل ‌های کاهشی استاندارد و کاربردهای واکنش ‌های اکسایش-کاهش

پتانسیل ‌های کاهشی استاندارد و کاربردهای واکنش ‌های اکسایش-کاهش
سطح مقاله

مقدماتی
کلمات کلیدی

امتیاز کاربران

امتیاز از ۵ (۰ رای)

 
آمار مقاله

  • بازدید کل ۹۵۸
 
آمار آزمون مقاله

  • کل شرکت کنندگان ۹
  • تعداد افراد شرکت کننده ۲
 
 

پتانسیل ‌های کاهشی استاندارد و کاربردهای واکنش ‌های اکسایش-کاهش

در مقاله قبل تمایل مختلف فلزات به اکسایش یا کاهش مورد بحث قرار گرفت. آموختیم که فلزات مختلف نسبت به هم رفتار متفاوتی در گرفتن یا از دست دادن الکترون دارند که این رفتار به نوع دو فلز بستگی دارد. در این مقاله ابتدا به یافتن مبنا و معیاری برای دسته‌بندی الکترودهای فلزی مختلف بر حسب تمایلشان به اکسایش یا کاهش می پردازیم. در نتیجه این روش می‌توانیم به هر الکترود یک عدد مشخص (پتانسیل استاندارد) نسبت دهیم که با الکترود دیگر متفاوت بوده و مقایسه تمایل آن دو به از دست دادن الکترون یا به دست آوردن آن را آسان می کند. در قسمت دوم مقاله نیز به برخی از کاربردهای متنوع از پدیده های مختلف الکتروشیمیایی در صنایع مختلف می پردازیم.

این مقاله شامل سرفص‌های زیر است:
پتانسیل های کاهشی استاندارد
کاربردهای الکتروشیمی در صنایع
1 و 2- سلول‌های الکتروشیمیایی

3- خوردگی آهن و روش‌های جلوگیری از آن
4- پوشش‌دهی الکتروشیمیایی (آبکاری)لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
ارسال نظر