مکانیزم ‌ها و مراحل تفجوشی

مکانیزم ‌ها و مراحل تفجوشی
سطح مقاله

پیشرفته 2
کلمات کلیدی

تفجوشی
زینتر
نفوذ
گلوگاه
امتیاز کاربران

امتیاز از ۵ (۰ رای)

 
 
آمار مقاله

  • بازدید کل ۵,۷۳۷
 
آمار آزمون مقاله

  • کل شرکت کنندگان ۵۷
  • تعداد افراد شرکت کننده ۶
 
 

مکانیزم ‌ها و مراحل تفجوشی

همانطور که در مقاله گذشته اشاره شد، تفجوشی به عنوان یک روش حرارتی فرایندی جهت تولید مواد نانوساختار، از ماده اولیه پودری می‌باشد. در این روش ابتدا ماده اولیه، که به صورت پودر است، را پرس کرده و در کوره می‌گذارند و در نتیجه قطعه حجیم با استحکام مناسب از ذرات پودر بدست می‌آید. در حین تولید قطعه چگال با قرار دادن نمونه خام در دمای بالا مکانیزم ها و مراحل مختلفی رخ می دهد که در مبحث حاضر به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1- مقدمه
2- مکانیزم‌های تف‌جوشی
3- مراحل تف‌جوشی
 1-3- ایجاد پیوند اولیه بین ذرات پودر(Initial Bonding among Particles)
 2-3-رشد گلوگاه (Neck Growth)
 3-3- بسته شدن شبکه حفره ها(Pore Channel Closure)
 4-3- مدور شدن حفرات (Pore Rounding)
 5-3- چگالش یا انقباض حفره ای (Densification or Pore Shrinkage )
 6-3- بزرگ شدن حفرات (Pore Coarsening)
4- نتیجه گیری


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - Rahaman, N.M. (2008). Sintering of Ceramics, New York: Plenum Press.
۲ - Chiang, Y. M., Birnie, D. P., Kingery, W. D. (2007). Physical Ceramics Principles for Ceramic ScienceEngineering, New York: John Wiley & Sons, Inc.
ارسال نظر