اتصالات مولکولی 2 - رسانایی الکتریکی

اتصالات مولکولی 2 - رسانایی الکتریکی
سطح مقاله

تخصصی
کلمات کلیدی

نانوالکترونیک
واحدهای ملکولی
رسانش الکتریکی
اتصال ملکولی
کانفورماسیون فضایی
امتیاز کاربران

۳ امتیاز از ۵ (۱ رای)

 
 
 
آمار مقاله

  • بازدید کل ۳۰,۰۶۷
 
آمار آزمون مقاله

  • کل شرکت کنندگان ۹۳
  • تعداد افراد شرکت کننده ۱۴
 
 

اتصالات مولکولی 2 - رسانایی الکتریکی

در مقاله «اتصالات مولکولی 1 - معرفی و مبانی فیزیکی» به معرفی ماهیت اتصالات ملکولی پرداخته شد و روش‌های متداول برای ساخت آنها مورد مطالعه قرار گرفت. نشان داده شد که می‌توان برای بررسی مکانیزم‌های انتقال الکترون و پارامترهای موثر بر رسانایی اتصال، از انواع اتصالات ملکولی نظیر اتصالات شکسته استفاده نمود. گفته شد که دمای محلول، شکل، جنس، و آرایش فضایی ملکول مورد استفاده، جنس، خواص و ماهیت سطحی الکترودهای فلزی، و ساختار نواری اجزای اتصال می‌تواند رسانایی این سیستم‌ها را تحت تاثیر قرار دهد. در مقاله حاضر به بررسی ماهیت رسانایی الکتریکی در اتصالات ملکولی پرداخته و تاثیر عوامل مختلف بر آن مورد بررسی قرار می‌دهد. تاکید این مقاله بر امکان کنترل رسانایی یک اتصال ملکولی با تغییر خواص فیزیکی، شیمیایی و مکانیکی آن و بهینه‌سازی خواص الکتریکی قطعه نانوالکترونیکی نهایی است.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1- مقدمه
2- رسانایی الکتریکی اتصالات ملکولی
3- عوامل موثر بر رسانایی الکتریکی اتصالات ملکولی
 1-3 شکل هندسی اتصال فلز/ ملکول
 2-3 ساختار نواری اتصال الکترود/ملکول
 3-3 نیروهای خارجی
 4-3 محیط مورد مطالعه
  1-4-3 pH محلول
  2-4-3 حضور یون‌های فلزی در محیط
  3-4-3 وجود شرایط دوپ کردن
  4-4-3 گرم شدن موضعی اتصال در اثر جریان عبوری
نتیجه‌گیری

 
جهت دانلود بر روی فایل صوتی کلیک راست کنید و Save As را انتخاب کنید


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - Chen, Fang, Joshua Hihath, Zhifeng Huang, Xiulan Li,N. J. Tao. "Measurement of single-molecule conductance." Annu. Rev. Phys. Chem. 58 (2007): 535-564.
۲ - Reed, Mark A., C. Zhou, C. J. Muller, T. P. Burgin,J. M. Tour. "Conductance of a molecular junction." Science 278, no. 5336 (1997): 252-254.
۳ - Metzger, Robert M., ed. UnimolecularSupramolecular Electronics I: ChemistryPhysics Meet at Metal-Molecule Interfaces. Vol. 1. Springer, 2012.
۴ - Heath, James R.,Mark A. Ratner. "Molecular electronics." (2003).
۵ - Manabu Kiguchia, Kei Murakoshi, Highly conductive single molecular junctions by direct binding of π-conjugated molecule to metal electrodes, Thin Solid Films 518 (2009) 466–469.
۶ - Léonard, François,A. Alec Talin. "Electrical contacts to one-and two-dimensional nanomaterials." Nature nanotechnology 6, no. 12 (2011): 773-783.
۷ - Zimbovskaya, Natalya A. Transport Properties of Molecular Junctions. Springer, 2013.
۸ - Wu, S.W., et al., Control of Relative Tunneling Rates in Single Molecule Bipolar Electron Transport. Physical Review Letters, 2004. 93(23): p. 236-802.
۹ - Petrov, E.G., Tunneling through localized states of a single molecule. Mol. Cryst. Liq. Cryst, 2005. 426(1): p. 49-58.
۱۰ - Bourgoin, Jean-Philippe. "Molecular Electronics: A Review of Metal-Molecule-Metal Junctions." In Interacting electrons in nanostructures, pp. 105-124. Springer Berlin Heidelberg, 2001.
ارسال نظر