درختسان‌ ها به عنوان عوامل کپسوله ‌کننده و پایدارکننده نانوذرات معدنی

درختسان‌ ها به عنوان عوامل کپسوله ‌کننده و پایدارکننده نانوذرات معدنی
سطح مقاله

پیشرفته 2
کلمات کلیدی

درختسان‌
نانوذرات
امتیاز کاربران

امتیاز از ۵ (۰ رای)

درختسان‌ ها به عنوان عوامل کپسوله ‌کننده و پایدارکننده نانوذرات معدنی

علم پلیمر در دو قرن اخیر توسعه چشمگیری یافته است و معماری بزرگ مولکول ها (Macromolecules) در ابعاد نانو رشد فزاینده ای داشته است. درختسان ها به عنوان نسل چهارم پلیمرها، به دلیل ساختار متقارن، شاخه دار و قابل کنترل خود در دنیای فن آوری نانو جایگاه خاصی دارند و زمینه های تحقیقاتی گوناگونی را در بسیاری از علوم فراهم کرده اند. امروزه مهندسی مولکولی بر روی این پلیمرها انجام می گیرد تا کاربرد گسترده آنها در پزشکی، داروسازی، زیست شناسی، فیزیک و شیمی نشان داده شود. در این راستا، در دهه گذشته استفاده از درختسان ها به منظور کپسوله نمودن وپایدارسازی نانوذرات معدنی (نانوکامپوزیت های درختسان/نانوذرات معدنی)، به دلیل خواص بی نظیرشان از جمله خواص کاتالیستی، نوری، مغناطیسی، بیوپزشکی، الکتریکی و... توجه زیادی را به خود جلب کرده اند. برای تشکیل نانوکامپوزیت درختسان/ نانوذره به طور کلی از سه روش استفاده می شود که در این مقاله به روش های سنتز این نانوکامپوزیت ها اشاره شده است.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1- مقدمه : درختسان ها، ابر مولکول های منحصر به فرد
2 - روش های تشکیل نانوکامپوزیت درختسان/ نانوذره
 1-2-  کپسوله کردن نانو ذرات معدنی به وسیله درختسان ها
 1-1-2 نانوذرات تک فلزی
 2-1-2- نانوذرات دوفلزی (Bimetallic NPs):
 2-2- تشکیل نانو ذرات بین درختسان (رفتار مانند سورفکتانت ها)
 3-2- پوشش نانو ذرات با دندرون ها
 1-3-2 تشکیل نانوذره در حضور دندرون ها
 2-3-2- پایدارسازی ثانویه یا واکنش تبادل مکانی
 3-3-2 رشد دندرون ها ازسطح نانوذره
3- کاربردهای نانو کامپوزیت های درختسان(دندرون)/ نانو ذره
4- نتیجه گیریلطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - Rachid Touzani."Dendrons, Dendrimers New Materials for EnvironmentalScience Applications", Mater. Environ. Sci, Vol. 2, pp. 201-214, (2011).
۲ - Lyudmila M. Bronstein, Zinaida B. Shifrina. "Dendrimers as Encapsulating, Stabilizing,Directing Agents for Inorganic Nanoparticles", Chem. Rev, Vol. 111, pp. 5331-5344, (2011).
۳ - Yang, P.; Zhang, W.; Du, Y.; Wang, X." Hydrogenation of nitrobenzenes catalyzed by platinum nanoparticle core-polyaryl ether trisacetic acid ammonium chloride dendrimer shell nanocomposite" , J. Mol. Catal. A: Chem,Vol. 260, pp.4-10, (2006)
۴ - Tao, L.; Chen, G. J.; Mantovani, G.; York, S.; Haddleton, D. M." Modification of multi-wall carbon nanotube surfaces with poly(amidoamine) dendrons: Synthesismetal templating ", Chem. Commun, Vol. 47, pp.4949-4951, (2006)
۵ - Wu, L.; Li, B.-L.; Huang, Y.-Y.; Zhou, H.-F.; He, Y.-M.; Fan, Q.-H. "Phosphine Dendrimer-Stabilized Palladium Nanoparticles, a Highly ActiveRecyclable Catalyst for the Suzuki−Miyaura ReactionHydrogenation", Org. Lett, Vol. 8, pp. 3605-3608, (2006)
۶ - Abu-Reziq, R.; Alper, H.; Wang, D. S.; Post, M. L. " Metal Supported on Dendronized Magnetic Nanoparticles:  Highly ive Hydroformylation Catalysts", J. Am. Chem. Soc, Vol. 128, pp. 5279-5282,(2006)
ارسال نظر

 
تعداد نظرات : ۱

  • جلیل پور اردکانی

    ۱۴۰۰/۰۷/۱۷
    excellent