نورگرما درمانی با نانوساختار‌های طلا

نورگرما درمانی با نانوساختار‌های طلا
سطح مقاله

پیشرفته 1
کلمات کلیدی

نور درمانی
طلا
گرما درمانی
هایپرترمیا
امتیاز کاربران

۵ امتیاز از ۵ (۱ رای)

نورگرما درمانی با نانوساختار‌های طلا

مطالعات بالینی نشان داده‌اند که هایپرترمیا (گرما درمانی) به عنوان روشی برای مقابله با بافت‌های سرطانی می‌تواند مفید باشد، به شرط این که عوارض جانبی کمی داشته باشد. عدم توزیع حرارت در تمامی سلول‌های توموری و نیز تیمار حرارتی سلول‌های سالم، چالشی است که در بیشتر روش‌های هیپرترمیا حتی روش‌های هایپرترمیا منطقه‌ای و ناحیه‌ای وجود دارد. نورگرما درمانی (photothermal therapy) به واسطه‌ نانوساختار‌های طلا می‌تواند تا حدودی این مشکل را حل کند، زیرا نانوذرات این توانایی را دارند تا به صورت هدفمند و اختصاصی وارد بافت‌های توموری و سلول‌های سرطانی شوند و در نتیجه فقط سلول‌های سرطانی را تحت تاثیر قرار دهند. در این مقاله، انواع نانوذرات طلای مورد استفاده برای هایپرترمیا، جذب نوری وابسته به شکل و اندازه نانوذرات، نحوه تولید حرارات و نیز سایر پارامتر‌های مؤثر در درمان فوتوترمال با استفاده از نانوذرات طلا بررسی می‌شود.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1- مقدمه
2- جذب نور در نانوساختار‌های طلا: پدیده تشدید پلاسمون سطحی (Surface Plasmon Resonance)
3- جذب نوری وابسته به اندازه و شکل نانوساختار‌های طلا
 1-3- نانوذرات کروی طلا
 2-3- نانوپوسته‌های طلا (Gold nanoshells)
 3-3- نانومیله‌های طلا
 4-3- نانوقفس‌های طلا
4-مکانیسم فوتوترمال تراپی
​​​​​​​5- فوتوترمال تراپی با نانوکره‌های طلا
6- فوتوترمال تراپی با نانوپوسته‌های طلا
7- فوتوترمال تراپی با نانومیله‌های طلا
​​​​​​​8- فوتوترمال تراپی با نانوقفس‌های طلا
​​​​​​​9- نتیجه‌گیری


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - Huang X, El-Sayed MA. Gold nanoparticles: optical propertiesimplementations in cancer diagnosisphotothermal therapy. Journal of Advanced Research. 2010;1(1):13-28.
۲ - Li J-L, Gu M. Gold-nanoparticle-enhanced cancer photothermal therapy. IEEE Journal of ed topics in quantum electronics. 2010;16(4):989-96.
۳ - Chen PC, Mwakwari SC, Oyelere AK. Gold nanoparticles: nanomedicine to nanosensing. Nanotechnology, scienceapplications. 2008;1:45.
۴ - Henzie, J., M.H. Lee,T.W. Odom, Multiscale patterning of plasmonic metamaterials. Nature Nanotechnology, 2007. 2(9): p. 549-554.
۵ - Sasidharan A, Monteiro‐Riviere NA. Biomedical applications of gold nanomaterials: opportunitieschallenges. Wiley Interdisciplinary Reviews: NanomedicineNanobiotechnology. 2015.
ارسال نظر