نانوذرات مزومتخلخل سیلیکا-ابزارهای رهاسازی کنترل شده دارو

نانوذرات مزومتخلخل سیلیکا-ابزارهای رهاسازی کنترل شده دارو
سطح مقاله

پیشرفته 1
کلمات کلیدی

دی اکسید سیلیکون SiO2
MSN
دارو
رهاسازی کنترل شده
کنترل مورفولوژی و درپوش
امتیاز کاربران

امتیاز از ۵ (۰ رای)

 
 
آمار مقاله

  • بازدید کل ۱۲,۳۲۲
 
آمار آزمون مقاله

  • کل شرکت کنندگان ۳۷
  • تعداد افراد شرکت کننده ۵
 
 

نانوذرات مزومتخلخل سیلیکا-ابزارهای رهاسازی کنترل شده دارو

در این مقاله به معرفی ساختارهای نرم انتقال دارو و معایب آنها و در مقابل به معرفی سلیکا وکاربردهای آن به عنوان حامل های ویژه انتقال دارو و نانوذرات سیلیکای مزومتخلخل(silica nanoparticle (MSN) mesoporous)، می پردازیم. در ادامه به مواردی همچون منافع استفاده و مقایسه MSN با موارد مشابه، مورفولوژی MSN ، نحوه جذب و روشهای عامل دار کردن آنها اشاره کرده و در نهایت به بیان مفهوم"درپوش" و دارورسانی هدفمند می پردازیم.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1- مقدمه
2- نانو ذرات مزو متخلخل
 1-2- کنترل مورفولوژی
 2-2- نانوکره های سیلیکای مزومتخلخل (MSN):
3- جذب درون سلولی MSN
 1-3- زیست سازگاری MSN
 2-3- مکانیسم جذب سلولی
4- مفهوم درپوش
5- رهاسازی کنترل شده دارو
6- بحث و نتیجه گیری


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - Loeing, I. L., Vivero-Escoto. J. I., Wu, C. W, Lin, V. S. –Y.,” Mesoporous silica nanoparticles as controlled release drug deliverygene transfection carriers”, Advanced Drug Delivery Reviews, Vol, 60,pp. 1278–1288, (2008).
ارسال نظر