نانوذرات هیدروژل در دارورسانی

نانوذرات هیدروژل در دارورسانی
سطح مقاله

پیشرفته 1
کلمات کلیدی

امتیاز کاربران

۵ امتیاز از ۵ (۱ رای)

 
آمار مقاله

  • بازدید کل ۲,۴۸۹
 
آمار آزمون مقاله

  • کل شرکت کنندگان ۴۱
  • تعداد افراد شرکت کننده ۷
 
 

نانوذرات هیدروژل در دارورسانی

هیدروژل‏ ها شبکه‏های سه‏ بعدی آبدوست و دارای اتصالات عرضی هستند که در تماس با آب متورم می‏شوند اما حل نمی‏گردند. این ترکیبات می‏توانند اشکال فیزیکی مختلفی شامل ورقه، میکروذره، نانوذره، ساختار پوششی و فیلم داشته باشند. به دلیل همین تنوع ساختار، هیدروژل‏ها به طور متداول در زمینه‏ های گوناگون پژوهشی نظیر زیست‏حسگرها، مهندسی بافت، جداسازی مولکول‏های زیستی یا سلول‏ها و تنظیم چسبندگی زیستی مواد مورد استفاده قرار می‏گیرند. موادی که دارای ساختار هیدروژل نانوذره‏ای هستند ویژگی‏ هایی را که هیدروژل‏ها و نانوذرات هر یک به طور جداگانه دارا می‏باشند، به طور همزمان نشان می‏دهند. نانوذرات هیدروژل کاربردهای گسترده‏ای دارند که یکی از مهم‏ترین آنها هدف‏درمانی سلولی است. این ساختارها همچنین برای آزادسازی کنترل شده‏ی پروتئین‏ هایی مانند لیزوزیم، آلبومین و ایمونوگلوبولین نیز مورد استفاده قرار گرفته‏اند.

این مقاله شامل سرفص‌های زیر است:
1-مقدمه
2- طبقه‏ بندی هیدروژل‏ ها
3- سیستم‏ های هیدروژل با آزادسازی کنترل شده
4- نانوذرات هیدروژل (نانوژل)
 1-4- نانوذرات هیدروژل بر پایه‏ کیتوزان
 2-4- نانوذرات هیدروژل بر پایه آلژینات
 3-4- نانوذرات هیدروژل بر پایه‏ی پلی‏(وینیل الکل)
 4-4- نانوذرات هیدروژل بر پایه‏ پلی‏(اتیلن اکسید) و پلی‏(اتیلن ایمین)
 5-4- نانوذرات هیدروژل بر پایه پلی‏(وینیل پیرولیدون)
 6-4- نانوذرات هیدروژل بر پایه‏ی پلی-N-ایزوپروپیل آکریل آمید
 7-4- نانوذرات هیدروژل از سایر بسپارها
5- کاربردهای دارویی هیدروژل‏ها
بحث و نتیجه‏ گیری


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - Hamidi, M., Azadi, A., Rafiei, P. "Hydrogel Nanoparticles in Drug Delivery", Advanced Drug Delivery Reviews, Vol. 60, pp. 1638-1649, (2008).
۲ - .Amin, S., Rajabnezhad, S., Kohli, K. "Hydrogels as Potential Drug Delivery Systems", Scientific ResearchEssay, Vol. 3, pp. 1175-1183, (2009).
۳ - Ichikawa, H., Fukumori, Y. "Design of Nanohydrogel-Incorporated Microcapsules for Appropriate Controlled-Release of Peptide Drugs", Yakugaku Zasshi, Vol. 127, pp. 813-823, (2007).
۴ - .Lee, S. M., Yoo, E. S., Ghim, H. D. "Alginate Nanohydrogels Prepared by Emulsification-Diffusion Method", Macromolecular Research, Vol. 17, pp. 168-173, (2009).
۵ - Sahiner, N., Alb, A. M., Graves, R., Mandal, T., McPherson, G. L., Reed, W. F., John, V. T. "Core-shell Nanohydrogel Structures as Tunable Delivery Systems", Polymer, Vol. 48, pp. 704-711, (2007).
۶ - Saaem, I., Papasotiropoulos, V., Wang, T., Soteropoulos, P., Libera, M. "Hydrogel-Based Protein Nanoarrays", Journal of NanoscienceNanotechnology, Vol. 7, pp. 1-10, (2007).
ارسال نظر