نانوحفره‌ های اکسید آلومینیوم 1

نانوحفره‌ های اکسید آلومینیوم 1
سطح مقاله

پیشرفته 1
کلمات کلیدی

نانوحفره‌های آلومینا
سلول
انحلال میدانی
مهاجرت یون‌ها
نفوذ آنیون‌ها
امتیاز کاربران

۲ امتیاز از ۵ (۲ رای)

 
مقالات مرتبط

سلول
نانوراکتورها 2
 
آمار مقاله

  • بازدید کل ۹,۸۵۲
 
آمار آزمون مقاله

  • کل شرکت کنندگان ۱۳۹
  • تعداد افراد شرکت کننده ۱۹
 
 

نانوحفره‌ های اکسید آلومینیوم 1

در سال‌های اخیر، بیشتر تلاش محققان برای یافتن و گسترش روش‌های مؤثر و نسبتاً ساده، برای تولید نانوساختارها بوده است. در این راستا، روش‌های تولید نانوساختارهای خود نظم یافته با آرایه‌ی متناوب، به طور ویژه‌ای مورد توجه قرار گرفته‌اند. فرآیند آندایز، که منجر به تشکیل لایه‌ی اکسید فلزی متخلخل شامل آرایه‌ی منظمی از نانوحفره‌ها می‌شود، یکی از این روش‌هاست. با توجه به کاربردهای فراوان آلومینیوم، پژوهش‌های مربوط به فرآیند آندایز بیشتر بر روی این فلز متمرکز بوده است. اکسید آلومینیوم آندی یک ماده‌ی نمونه‌ای کلیدی برای ساخت نانوساختارهایی مانند نانوسیم، نانولوله و ... می‌باشد. فرآیند آندایز آلومینیوم که منجر به تشکیل نمونه‌های آلومینای متخلخل می‌شود، نسبتاً آسان بوده و در نهایت آرایه‌ای از نانوحفره‌های موازی با چگالی بالا را نتیجه می‌دهد. در این مقاله، به توضیح ساختار کلی آلومینای متخلخل و چگونگی شکل گیری آن می‌پردازیم.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1-مقدمه
2- ساختار کلی آلومینای آندی متخلخل
3- مکانیزم رشد لایه‌ی اکسید متخلخل در حضور میدان
4- نفوذ آنیون‌ها
5- نتیجه گیری


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - P. G. Sheasby, R. Pinner, “The Surface TreatmentFinishing of Aluminumits Alloys”, 6th edition, UK: ASM International & Finishing Publications, Vol.2 (2001).
۲ - F. Keller, M. S. Hunter, D. L. Robinson, “Structural Features of Oxide Coatings on Aluminum”, J. Electrochem. Soc., Vol. 100, pp. 411–419 (1953).
۳ - J. P. O'Sullivan, G.C. Wood, “The MorphologyMechanism of Formation of Porous Anodic Films on Aluminium”, Proceedings of The Royal Society A, Vol.317, pp. 511–543 (1970).
۴ - A. Eftekhari, “Nanostructured Materials in Electrochemistry”, 1st Edition, USA: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, (2008).
۵ - G. E. Thompson, “Porous anodic alumina: Fabrication, CharacterizationApplications”, Thin Solid Films, Vol. 297, pp. 192–201 (1997).
۶ - G. E. Thompson, G. C. Wood, “Treatise on Materials ScienceTechnology”, Academic Press New York, Vol. 23 (1983).
۷ - G. E. Thompson, R. C. Furneaux, G. C. Wood, J. A. Richardson, J. S. Goode, “Porous Anodic Film Formation on Aluminium”, Nature, Vol. 272, pp. 433–435 (1978).
۸ - G. C. Wood, J. P. O'Sullivan, “The Anodizing of Aluminum in Sulphate Solutions”, Electrochimica Acta, Vol. 15, pp. 1865–1876 (1970).
۹ - S. Wernick, , R. Pinner, P. G. Sheasby, in The Surface TreatmentFinishing of Aluminiumits Alloys, 5th edition, ASM International, Finishing Publication Ltd. (1987).
۱۰ - Y. Xu, G. E. Thompson, G. C. Wood, B. Bethune, “Anion IncorporationMigration During Barrier Film Formation on Aluminum”, Corrosion Science, Vol. 27, pp. 83–102 (1987).
۱۱ - G. C. Wood, P. Skeldon, G. E. Thompson, K. Shimizu, “A Model for the Incorporation of Electrolyte Species into Anodic Alumina”, J. Electrochem. Soc., Vol. 143, pp. 74–83 (1996).
۱۲ - S. Ono, N. Masuko, “The Duplex Structure of Cell Walls of Porous Anodic Films Formed on Aluminum”, Corrosion Science, Vol. 33, pp. 503–507 (1992).
۱۳ - G. Patermarakis, K. Moussoutzanis, N. Nikolopoulos, “Investigation of the Incorporation of Electrolyte Anions in Porous Anodic Al2O3 Films by Employing a Suitable Probe Catalytic Reaction”, J. Solid State Electrochem., Vol. 3, pp. 193–204 (1999).
ارسال نظر