خودآرایی تک لایه‌ های مولکولی

خودآرایی تک لایه‌ های مولکولی
سطح مقاله

پیشرفته 1
کلمات کلیدی

خودآرا
خودآرآیی تک لایه
تک لایه
امتیاز کاربران

امتیاز از ۵ (۰ رای)

 
 
آمار مقاله

  • بازدید کل ۲۰,۹۹۰
 
آمار آزمون مقاله

  • کل شرکت کنندگان ۳۹
  • تعداد افراد شرکت کننده ۸
 
 

خودآرایی تک لایه‌ های مولکولی

تک لایه های خودسامان لایه های مولکولی هستند که به طور خودبه خودی در اثرفرو بردن بستر جامد در محلولی از مولکول های عامل دار تشکیل می شوند. از برجسته ترین مواد مورد مطالعه شده می توان به جذب سیلان ها (RSiOH) برروی سطح سیلیکا و جذب آلکان تیول ها (RSH) روی فلزات سکه ای (Coinage Metals) نظیر طلا، نقره، پلاتین و نیکل نام برد. جاذبه ی خاص بین این مولکول ها و سطح امکان تغییر و دستکاری ساختار و رفتار سطح در مقیاس مولکولی را فراهم می سازد. به این ترتیب می توان با انتخاب مولکول های مناسب سطح را به نحو دلخواه عامل دار نموده و از عامل های حاصله در پیوندهای پی درپی مولکول ها و ساخت چند لایه های خودسامان با الگوی قابل کنترل و دلخواه استفاده نمود. تسلط فوق العاده محققین بر کنترل ساختارهای مذکور منجر به کاربرد وسیعی از پدیده ی خودسامانی در زمینه های نظیر الکترونیک، صنعت، الکتروشیمی و شیمی تجزیه گردیده است.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1-مقدمه
2 انواع تک لایه های خودآرا
 1-2 تک لایه های اسید چرب
 2-2 تک لایه های سیلکون های‌آلی (Organosilicons)

 3-2 تک لایه های خودآرا از ترکیبات سولفورآلی (Organosulfur) برروی سطح طلا (Au)
 4-2 آلکان تیول ها
 5-2 تیول های آروماتیک
 6-2 مولکول های سولفید (S2-)
3 مزایای تک لایه خودآرا
4 روش های شناسایی تک لایه های خودآرا
 1-4 روش های غیر الکتروشیمیایی
 2-4 روش های الکتروشیمیایی
5 عوامل موثر بر خودآرایی
 1-5 پیش آماده سازی سطح فلز
 2-5 روش تثبیت
 3-5 حلال
6- کاربرد تک لایه های خودسامان
7 نتیجه گیری​​​​​​​


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - Lehn, J, M., Supramolecular Chemistry, VCH, Weinheim, 1995, chapter 9-10
۲ - Ulman, A., Chem. Rew. 1996, 69, 1533.
۳ - Katz, E., Willner, I., Electroanalysis 2003, 15, 913.
۴ - Nuzzo, R.G., Allara, D. L., J. Am. Chem. Soc. 1983, 105, 4481.
۵ - Jacquemain, D., Wolf, S. G., Leveiller, F. Angew, Chem. Int. Ed. Engl. 1992, 31, 130
۶ - Finklea, H. O., J. Electroanal. Chem. 1996, 19, 109.
۷ - Miller, C., Cuendet, P., Gratzer, M., J. Phys. Chem. 1991, 95, 877.
ارسال نظر