نانوذرات مغناطیسی در تصویربرداری پزشکی 3

 نانوذرات مغناطیسی در تصویربرداری پزشکی 3
سطح مقاله

پیشرفته 1
کلمات کلیدی

انتقال فعال
تصویربرداری MRI
تشخیص سرطان
امتیاز کاربران

امتیاز از ۵ (۰ رای)

 
مقالات مرتبط

 
آمار مقاله

  • بازدید کل ۳,۴۳۱
 
آمار آزمون مقاله

  • کل شرکت کنندگان ۴۴
  • تعداد افراد شرکت کننده ۶
 
 

نانوذرات مغناطیسی در تصویربرداری پزشکی 3

در این مقاله انتقال فعال نانو ذرات مغناطیسی به منظور تشخیص و تصویربرداری به انواع بافت ها از جمله مشکلات قلبی و عروقی، بررسی بافت ملتهب، رگ زایی،آپوپتوز، بیان ژن، سرطان و ردیابی سلولی توضیح داده شده است و توضیح مختصری در مورد چگونگی و کاربردهای تغییر آسایش سطحی بیان شده است.
 

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
 2-7-انتقال فعال پروب های سوپرپارامغناطیس
 1-2-7- تصویربرداری قلبی-عروقی
 2-2-7-التهاب
 3-2-7-آنژیوژنز
 4-2-7-آپوپتوز
 5-2-7-بیان ژن
 6-2-7- تصویربرداری سرطان
 7-2-7-ردیابی سلولی
8- تغییر آسایش مغناطیسی
 1-8- تشخیص الیگونکلئوتید
 2-8- تشخیص پروتئین وآنزیم
 3-8- تشخیص انانتیومر
نتیجه گیریلطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - CA MirkinCM Niemeyer Nanobiotechnology I. Wiley-VCH, Weinheim, As i an J 2, 1363 (2007).
۲ - .Varadan VK, Chen L, Xie J. NANOMEDICINEDESIGNAPPLICATIONS OFMAGNETIC NANOMATERIALS,NANOSENSORSNANOSYSTEMS. A John WileySons, Ltd, Publication. 2008.
۳ - Thorek, D. L., Chen, A. K., Czupryna, J. & Tsourkas, A. Superparamagnetic iron oxide nanoparticle probes for molecular imaging. Annals of biomedical engineering 34, 23-38 (2006).
ارسال نظر