نانومواد زیستی و خاصیت دارویی آن ها

نانومواد زیستی و خاصیت دارویی آن ها
سطح مقاله

مقالات منتخب ماهنامه فناوری نانو
نویسندگان

کلمات کلیدی

نانوبیومواد
DNA
خودآرا
نانولوله غیرکربنی
سرطان
امتیاز کاربران

امتیاز از ۵ (۰ رای)

نانومواد زیستی و خاصیت دارویی آن ها

مفهوم نانولوله‌های DNA در اوایل سال 1980 توسط نادرین سیمن (Nadrian Seeman) بکار گرفته‌شد که تا به حال پیشرفت‌های شگرف در علوم و فناوری نانو بر جای گذاشته‌ است. از ویژگی اصلی نانولوله‌های DNA، خودآرایی و تشخیص مولکولی را می‌توان برشمرد. نانولوله‌های یک بعدی که به صورت مصنوعی ساخته می‌شوند، کاربردهای وسیعی از جمله تولید تجهیزات نانوالکترونیکی تا مطالعات زیستی دارند. نانولوله‌های دوبعدی و سه‌بعدی نیز ساخته شده‌اند. از نانوذرات نوکلئیک اسید، جهت ژن درمانی- سرطان- استفاده می‌کنند. نانولوله‌های پپتیدی نیز کاربرد وسیعی دارند که می‌توان از آن‌ها به عنوان آنتی‌بیوتیک، حامل دارو در ساخت استخوان مصنوعی و غیره استفاده کرد که در این مقاله به معرفی و کاربردهای وسیع آن‌ها می‌پردازیم.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1. مقدمه
2. نانولوله‌های DNA خودآرا
 2.2 لیپوپلکس‌ها (Lipoplexes)
3. نانومواد بر پایه پروتئین و پپتید
 1.3. نانومواد برپایه پروتئین‌های گیاهی
 2.3. خودآرایی پپتیدها و نانولوله‌های پپتیدی

4. نتیجه‌گیری


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - H. W. Kroto, J. R. Heath, S. C. O'Brien, R. F. Curl, R. E. Smalley, Nature, Vol. 318, No. 6042, (1985), 162.
۲ - M. Monthioux, V. L. Kuznetsov, Carbon, Vol.44, No.9, (2006), 1621.
۳ - N. C. Seeman, Nature, Vol. 421, No. 6921, (2003), 427.
۴ - R. F. Service, Science, Vol. 332, No. 6034, (2011), 1140.
۵ - N. C. Seeman, Angew. Chem. Int. Ed., Vol. 37,(1998) , 3220.
۶ - D. Yang, M. J. Campolongo, T. N. Tran, C. H.Ruiz, J. S. Kahn, D. Luo, Wires Nanomed Nanobiotech., Vol. 2,(2010) , 648.
۷ - T. Fu, N. C. Seeman, Biochemistry, Vol. 32,(1993) , 3211.
۸ - T. H. LaBean, H. Yan, J. Kopatsch, F. Liu, E. Winfree, J. H. Reif, N. C. Seeman, J. Am. Chem. Soc. Vol. 122, (2000), 1848.
۹ - H. Yan, S. H. Park, G. Finkelstein, J. H. Reif, T. H. LaBean, Science, Vol. 301, (2003), 1882.
۱۰ - C. Kumar, , WileyVCH, (2006), 9-4.
۱۱ - J. C. Mitchell, J. Robin-Harris, J. Malo, J. Bath, A. J. Turberfield, J. Am. Chem. Soc., Vol. 126, (2004), 16342.
۱۲ - Q. Gu, C. Cheng, R. Gonela, S. Suryanarayanan, S. Anabathula, K. Dai, D. T. Haynie, Nanotechnology, Vol. 17,(2006) , 14.
۱۳ - A. Ekani-Nkodo, A. Kumar, Phys. Rev. Lett. Vol. 93,(2004) , 2683011.
۱۴ - H. Li, S. Park, J. H. Reif, T. H. LaBean, H. Yan, J. Am. Chem. Soc. Vol. 126,(2004) , 418.
۱۵ - D. Liu, S. H. Park, J. H. Reif, T. H. LaBean, Proc. Natl Acad. Sci. Vol. 101,(2004) , 717.
۱۶ - Y. Zhang, N. C. Seeman, J. Am. Chem. Soc. Vol. 116,(1994) , 1661.
۱۷ - W. M. Shih, J. D. Quispe, G. F. Joyce, Nature, Vol. 427,(2004) , 618.
۱۸ - A. Storm, J. van Noort, S. de Vries, C. Dekker, Appl. Phys. Lett., Vol. 79, (2001), 3881.
۱۹ - S. Lee, J. Lim, M. T. Harris, Biotechnol. & Bioeng., Vol. 109, No. 1, (2012), 16.
۲۰ - M. Cavazzana-Calvo, S. HaceinBey, G. de Saint Basile, F. Gross, E. Yvon, P. Nusbaum, F. Selz, C. Hue, S.Certain, J. L. Casanova, P. Bousso, F. L. Deist, A. Fischer, Science, Vol. 288, (2000), 669.
۲۱ - S. Hacein-Bey-Abina, , C. von Kalle, M. Schmidt, F. Le Deist, N. Wulffraat, E. McIntyre, I. Radford, J. L. Villeval, C. Fraser, M. Cavazzana Calvo, A. Fischer, N. Engl. J. Med., Vol. 348, (2003), 255.
۲۲ - E. Marshall, Science, Vol. 299, (2003), 320.
۲۳ - G. Zuber, E. Dauty, M. Nothisen, P. Belguise, J. P. Behr, Adv. Drug Deliv. Rev., Vol. 52, (2001), 245.
۲۴ - D. Luo, W. M. Saltzman, Nat. Biotechnol., Vol. 18, No. 8, (2000), 893.
۲۵ - S. Zhang, Y. Xu, B. Wang, W. Qiao, D. Liu, Z. Li, J. Controlled Rel. Vol. 52, (2004), 165.
۲۶ - I. Tranchant, B. Thompson, C. Nicolazzi, N. Mignet, D. Scherman, J. Gene Med., Vol. 6, (2004), 24.
۲۷ - . K. Kurita, Prog. Polym. Sci., Vol. 26, (2001), 1921.
۲۸ - C. Duclairoir, A. M. Orecchioni, P. Depraetere, E. Nakache, J. Microencapsul., Vol. 19, (2002), 53.
۲۹ - S. Scanlon, A. Amalia, Nanotoday, Vol. 3, No. 3, (2008), 22.
ارسال نظر