کاتالیست ‌های انتقال فاز

کاتالیست ‌های انتقال فاز
سطح مقاله

پیشرفته 1
کلمات کلیدی

انتقال فاز
فاز آبی
فاز آلی
سیستم مایع-مایع و سیستم جامد-مایع
امتیاز کاربران

۴ امتیاز از ۵ (۱ رای)

 
مقالات مرتبط

 
آمار مقاله

  • بازدید کل ۹,۲۷۱
 
آمار آزمون مقاله

  • کل شرکت کنندگان ۴۲
  • تعداد افراد شرکت کننده ۴
 
 

کاتالیست ‌های انتقال فاز

کاتالیست های انتقال فاز یا ( PTC =Phase Transfer Catalyst) درشیمی به عنوان کاتالیست ها کمک کننده به مهاجرت یک واکنشگر از یک فاز به فازی که واکنش در آن صورت می گیرد، تعریف می شود. در فرایند استفاده ازکاتالیست های انتقال فاز، انتقال گونه از درون فازها آسان شده و باعث می شود واکنش بین دو واکنش دهنده در دو فاز غیرقابل امتزاج انجام شود. کاتالیست های انتقال فاز به طور گسترده ای در سنتز مواد شیمیایی هم در سیستم های مایع-مایع و هم در سیستم های مایع-جامد استفاده می شوند. یک روش عملی استفاده از PTC، که امکان جداسازی آن را فراهم می کند، ثابت نگه داشتن کاتالیست روی سطح جامد می باشد.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1-مقدمه
 1-1-انواع کاتالیست های انتقال فاز
 2-1-دسته بندی سیستم های کاتالیست انتقال فاز
 3-1-انتخاب یک کاتالیست PT
  1-3-1-فاکتورهای مناسب در انتخاب یک کاتالیست PT
 4-1-مکانیسم های واکنش های انتقال فاز
 5-1-مکانیسم های PTC
  1-5-1-PTC تحت شرایط خنثی

   1-1-5-1- مکانیسم PTC در سیستم مایع- مایع تحت شرایط خنثی
   2-1-5-1- مکانیسم PTC در سیستم جامد- مایع تحت شرایط خنثی
  2-5-1- PTC تحت شرایط بازی
 6-1-کاربردهای PTC
 7-1-نتیجه گیری


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید

منابـــع و مراجــــع
۱ - Sanjeev, D., Doraiswamy, N. “Phase Transfer Catalysis:ChemistryEngineering”, AIChE Journal, Vol.44, pp.612-646, (1998).
ارسال نظر