نانوذرات مغناطیسی در دارورسانی هدفمند 1

نانوذرات مغناطیسی در دارورسانی هدفمند 1
سطح مقاله

پیشرفته 1
کلمات کلیدی

نانوذرات
دارو
مغناطیس
نانوپوشش
فارموکینتیک
امتیاز کاربران

۵ امتیاز از ۵ (۲ رای)

 
 
آمار مقاله

  • بازدید کل ۵۵,۵۵۲
 
آمار آزمون مقاله

  • کل شرکت کنندگان ۱۰۶
  • تعداد افراد شرکت کننده ۱۹
 
 

نانوذرات مغناطیسی در دارورسانی هدفمند 1

نانوذرات مغناطیسی یکی از مهمترین و پرکاربردترین انواع نانومواد می باشند که ویژگی های منحصر به فردشان موجب ایجاد کارایی های خاص آنها نسبت به سایر نانوساختارها می شود. این ذراتدر شاخه های مختلف قابل کاربردهستند. اما نقش آنها در زیست – پزشکی به ویژه در زمینه دارورسانی قابل توجه است به آن جهت که مغناطیس ذاتی آنها بسیاری از کارها از جمله هدف یابی را تسهیل می کند که این خود در دارورسانی بسیار مهم و ضروری می باشد.
در مقاله حاضر سعی شده است اطلاعات کلی پیرامون نانو ذرات مغناطیسی و ویژگی های ذرات در کاربری های زیست – پزشکی داده شود و در ادامه به طور خاص برروی ویژگی های این ذرات در دارورسانی توجه شده است و کاربردهای مختلف آنها مورد بررسی قرار گرفته است.همچنین اهمیت پوشش دار کردن نانو ذرات مغناطیسی به عنوان یک نیاز اساسی برای کاربردهای پزشکی، اشاره شده است. در ادامه، نحوه ی بارگذاری دارو در نانوذرات مغناطیسی،ورود ذرات به بدن،هدف یابی وآزادسازی دارو بحث شده است و در نهایت بحث مختصری در ارتباط با فارموکینتیک داروها و سمیت آنها در بدن ارائه شده است.


این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1- مقدمه
2- ذرات مغناطیسی
 1-2- ذرات تک دامنه (دمین)
 2-2-سوپر پارا مغناطیسی
 3-2- اثر میدان مغناطیسی بر ذرات مغناطیسی
 4-2- فروفلوئید (سیال مغناطیسی)
3- ویژگی های نانوذرات مغناطیسی برای مصارف پزشکی
4- مزایای نانوذرات مغناطیسی برای مصارف پزشکی
 1-4- اندازه

 2-4-قابلیت کنترل از راه دور
 3-4- واکنش رزونانسی به تغییرات میدان

5- مشخصات ذرات مغناطیسی در کاربردهای پزشکی
 1-5- جنس ذرات

 1-1-5- آهن اکسید
 2-1-5- ذرات بر پایه کبالت
 3-1-5- ذرات مغناطیسی بر پایه آهن
 2-5- شکل ذرات
 1-2-5- ساختار پوسته- هسته (core-shell)
 2-2-5- ذرات جایگذاری شده در پلیمر متخلخل
بحث و نتیجه گیری


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - Kim, J. E., Shin, J. Y. & Cho, M. H. Magnetic nanoparticles: an update of application for drug deliverypossible toxic effects.Archives of Toxicology 86, 685-700, (2012)
۲ - Sun, C., Lee, J. S. H. & Zhang, M. Magnetic nanoparticles in MR imagingdrug delivery. Advanced Drug Delivery Reviews 60, (2008).
۳ - Veiseh, O., Gunn, J. W. & Zhang, M. Designfabrication of magnetic nanoparticles for targeted drug deliveryimaging. Advanced Drug Delivery Reviews 62, (2010).
۴ - Torcilin, V. P. Nanoparticulates as drug carriers. (Imperial CollegePress, 2006
۵ - Varadan, V. K., Chen, L. & Xie, J. Nanomedicine : designapplications of magnetic nanomaterials, nanosensorsnanosystems. (Wiley, 2008)
۶ - سایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو
ارسال نظر