نانوبلور سلولز-منبعی تجدیدشونده و ارزان برای تولید نانوکامپوزیت

نانوبلور سلولز-منبعی تجدیدشونده و ارزان برای تولید نانوکامپوزیت
سطح مقاله

مقالات منتخب ماهنامه فناوری نانو
کلمات کلیدی

سلولز
امتیاز کاربران

امتیاز از ۵ (۰ رای)

 
مقالات مرتبط

سلولز
نانوسلولز
 
آمار مقاله

  • بازدید کل ۸,۲۸۷
 
آمار آزمون مقاله

  • کل شرکت کنندگان ۴۶
  • تعداد افراد شرکت کننده ۶
 
 

نانوبلور سلولز-منبعی تجدیدشونده و ارزان برای تولید نانوکامپوزیت

تمایل به استفاده از موادی که قابلیت برگشت به طبیعت را داشته باشند، به دلیل مسائل زیست‌محیطی رو به گسترش است. سلولز که از اعضای خانواده پلی ساکاریدهاست فراوان‌ترین بیوپلیمر طبیعی است که میلیون‌ها سال در طبیعت تولید شده و حاوی دسته‌های رشته رشته مانندی به نام میکروفیبریل با قطر ٣ تا ٣٠ نانومتر است [٢]. لذا جزء نانوفیبرها دسته‌بندی می‌شود. در واقع نانوالیاف سلولز یکی از نازک‌ترین و ظریف‌ترین فیبرها در طبیعت است که ساختار دیواره سلول گیاهی و برخی جانوران شبکه‌ای را تشکیل داده، سبب استحکام آن می‌شوند. این نانوالیاف دارای خصوصیات جالبی همچون تجدیدپذیری، قیمت پایین، سطح ویژه بالا، مقاومت ویژه بالا (در حد کولار) و ... است، لذا در سال‌های اخیر از آن به عنوان یک پرکننده و تقویت‌کننده زیست‌تخریب‌پذیر برای نانوکامپوزیت‌ها استفاده می‌شود. 

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1. مقدمه
2. سلولز و نانوبلور سلولز 
3. سابقه تحقیق
4. مزایا و معایب نانوبلور سلولز 


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - Atsuhiro Iwatake, Masaya Nogi, Hiroyuki Yano. , Cellulose nanofiber-reinforced polylactic acid. Composites ScienceTechnology 68 (2008) 2103– 2106
۲ - Boldizar, A. , Klason, C. , Kubat, J. , Näslund, P. ,Saha, P. , cited [9] .
۳ - Daniel Bondeson, Kristiina Oksman. Polylactic acid/cellulose whisker nanocomposites modified by polyvinyl alcohol. Composites: Part A 38 (2007) 2486–2492
۴ - Delmer D. P. Biosythesis of Cellulose. Adv. Carbohydr. Chem. Biochem. , 41, 105-153, 1983
۵ - Favier V. , Chanzy H. , Cavaillé J. Y. Polymer Nanocomposites Reinforced By Cellulose Whiskers. Macromol. , 28, 6365-6367. 1995a
۶ - Fengel, D.Wegener, G. , Wood chemistry, Ultrastructure, Reactions, Walter deGruyter,Berlin, 1984
۷ - Herrick, F. W. , Casebier, R. L. , Hamilton, J. K. ,Sandberg, K. R. , cited [9].
۸ - Jue Lu, Tao Wang, Lawrence T. Drzal. , Preparationproperties of microfibrillated cellulose polyvinyl alcohol composite materials. Composites: Part A 39 (2008) 738–746
۹ - Mohanty, A. K. , Misra, M. , and. Drzal, L. T. , eds. 2005. Natural fibers, Biopolymersbiocomposites. Chapter26. Honolulu, US.
۱۰ - Marielle Henriksson, Lars A. Berglund. StructureProperties of Cellulose Nanocomposite Films Containing Melamine Formaldehyde. Journal of Applied Polymer Science, Vol. 106, 2817–2824 (2007)
۱۱ - Miriam de Souza Lima M. , Borsali R. Rod Cellulose Microcrystals: Structure, PropertiesApplications. Macromol. Rapid Commn. , 25, 771- 787, 2004
۱۲ - Sturcova A, Davies GR, Eichhorn SJ. Elastic modulusstress transfer properties of tunicate cellulose whiskers. Biomacromolecules 2005;6 (2) : 1055–61.
۱۳ - Tashiro K, Kobayashi M. Theoretical evaluation of three-dimensional elastic constants of nativeregenerated celluloses: role of hydrogen bonds. Polymer 1991;32 (8): 1516–26
۱۴ - Takahashi, Y. , 2007. Cellulose Nanoparticles: A Route Renewable Resources to Biodegradable Nanocomposites. PhD thesis. College of Environmental ScienceForestry State University of New York, US.
ارسال نظر