تغییرشکل پلاستیک شدید نانوکامپوزیت های زمینه پلیمری

تغییرشکل پلاستیک شدید نانوکامپوزیت های زمینه پلیمری
سطح مقاله

پیشرفته 1
کلمات کلیدی

تغییر شکل پلاستیک شدید
امتیاز کاربران

امتیاز از ۵ (۰ رای)

 
 
آمار مقاله

  • بازدید کل ۲,۶۰۲
 
آمار آزمون مقاله

  • کل شرکت کنندگان ۲۰
  • تعداد افراد شرکت کننده ۲
 
 

تغییرشکل پلاستیک شدید نانوکامپوزیت های زمینه پلیمری

نانوکامپوزیت‌های­ زمینه پلیمری، به سیستم‌های دوفازی با زمینه­ پلیمری و فازهای تقویت­کننده (معمولاً سرامیکی) گفته می‌شود. این دسته از مواد، فرآیند سنتز ساده‌تری نسبت به نانوکامپوزیت‎های زمینه فلزی دارند و در کاربردهای مختلفی مانند صنایع هوافضا، لوله‌های انتقال گاز و حسگرها مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این مقاله، به ­طور اجمالی به معرفی نانوکامپوزیت­‎های زمینه پلیمری پرداخته می‌شود. سپس تغییرشکل پلیمرها و نانوکامپوزیت‎­های زمینه پلیمری در وهله اول و تغییرشکل پلاستیک شدید این مواد در وهله دوم به­ تفصیل مورد مطالعه قرار می‌­گیرند.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1- مقدمه
1-1- تعریف کامپوزیت و نانوکامپوزیت
1-2- نانوکامپوزیت­‌های زمینه پلیمری
2- تغییرشکل کامپوزیت­‎ها و نانوکامپوزیت­‎های زمینه پلیمری
1-2- تغییرشکل کامپوزیت­‌های زمینه پلیمری
2-2- تغییرشکل نانوکامپوزیت­‎های زمینه پلیمری
3-2- تغییر شکل پلاستیک شدید در پلیمرها
4-2- تغییرشکل پلاستیک شدید نانوکامپوزیت­‎های زمینه پلیمری
نتیجه‌گیری


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - P. M. Ajayan, L. S. Schadler,P. V. Braun, Nanocomposite ScienceTechnology. WILEY-VCH Verlag, 2003.
۲ - J. Qiu, T. Murata, X. Wu, M. Kudo,E. Sakai, “Plastic deformation mechanism of crystalline polymer materials during the rolling process,” Journal of Materials Science, vol. 48, no. 5, pp. 1920–1931, Oct. 2012.
۳ - J. Ma, G. P. Simon,G. H. Edward, “The Effect of Shear Deformation on Nylon-6Two Types of Nylon-6/Clay Nanocomposite,” Macromolecules, vol. 41, pp. 409–420, 2008.
۴ - R. Abu-zurayk, E. Harkin-jones, T. Mcnally, G. Menary, P. Martin,C. Armstrong, “Biaxial deformation behaviormechanical properties of a polypropylene / clay nanocomposite,” Composites ScienceTechnology, vol. 69, no. 10, pp. 1644–1652, 2009.
۵ - A. Thompson, O. Bianchi, C. L. G. Amorim, C. Lemos, S. R. Teixeira, D. Samios, C. Giacomelli, J. S. Crespo,G. Machado, “Uniaxial compressionstretching deformation of an i-PP / EPDM / organoclay nanocomposite,” Polymer, vol. 52, no. 4, pp. 1037–1044, 2011.
۶ - L. Flandin, Y. Brechet,J. Cavaille, “Electrically conductive polymer nanocomposites as deformation sensors,” composite sciencetechnology, vol. 61, pp. 895–901, 2001.
۷ - V. A. Beloshenko, V. N. Varyukhin, A. V. Voznyak,Y. V. Voznyak, “Equal-channel multiangular extrusion of semicrystalline polymers,” Polymer Engineering & Science, vol. 50, no. 5, pp. 1000–1006, 2010.
۸ - V. A. Beloshenko, A. V. Voznyak, Y. V. Voznyak,G. V. Dudarenko, “Equal-channel multiple angular extrusion of polyethylene,” Journal of Applied Polymer Science, vol. 127, no. 2, pp. 1377–1386, 2013.
۹ - X. Zhang, X. Wu, H. Haryono, K. Xia, Natural polymer biocomposites produced processing raw wood flour by severe shear deformation, Carbohydrate polymers, 113 (2014) 46-52.
۱۰ - Miracle, Daniel B., Steven L. Donaldson, Scott D. Henry, Charles Moosbrugger, Gayle J. Anton, Bonnie R. Sanders, Nancy Hrivnak et al. ASM handbook. Vol. 21. Materials Park, OH, USA: ASM international, 2001.
۱۱ - Khan, Waseem, Rahul Sharma,Parveen Saini. "Carbon Nanotube-Based Polymer Composites: Synthesis, PropertiesApplications." In Carbon Nanotubes-Current Progress of their Polymer Composites. InTech, 2016.
ارسال نظر