پلیمرهای رسانا 2 - مبانی فیزیکی و روش‌های ساخت

پلیمرهای رسانا 2 - مبانی فیزیکی و روش‌های ساخت
سطح مقاله

پیشرفته 2
کلمات کلیدی

پلیمر رسانا
پیوند مزدوج π
دوپ کردن
رسانایی الکتریکی
سنتز
امتیاز کاربران

امتیاز از ۵ (۰ رای)

پلیمرهای رسانا 2 - مبانی فیزیکی و روش‌های ساخت

در مقاله گذشته با عنوان «پلیمرهای رسانا 1 - معرفی و ساختار الکترونی»، به معرفی پلیمرهای رسانا پرداخته شد. گفته شد که تنها پلیمرهایی قابلیت عبور جریان الکتریسته را دارند که دارای پیوند‌های مزدوج باشند، یعنی پیوند‌های یگانه و دوگانه در امتداد زنجیره پلیمری آنها به طور متوالی و متناوب تکرار شده باشند. همچنین ساختار الکترونی پلیمرهای رسانا مورد مطالعه قرار گرفت و سعی شد مدلی کلی برای درک عوامل موثر بر رسانایی این مواد ارائه شود. مشاهده شد که می‌توان با دوپ کردن پلیمرهای مزدوج با پیوندهای π (π-conjugated polymers) با استفاده از مواد اکسیدکننده یا فلزات قلیایی، نیم رساناهای آلی متعددی را به دست آورد. چنین بهبود خواصی به تشکیل برانگیختگی‌های الکترونی متعددی به نام‌های سالیتون، پلارون، و بای‌پلارون در اثر تزریق الکترون‌ها و حفرات ماده دوپنت ارتباط داده شد. در مقاله حاضر قرار است به عوامل موثر بر رسانایی پلیمرهای رسانا، مکانیزم‌های رسانش، و روش‌های دوپ کردن افزودنی‌های مناسب پرداخته شود. همچنین، مرور کوتاهی بر روی روش‌های ساخت این مواد و مکانیزم‌های افزایش رسانایی در ساخت ادوات نانوالکترونیک خواهد شد.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1- مقدمه
2- دسته بندی پلیمرهای رسانا
3- مکانیزم‌های رسانش در پلیمرهای رسانا
4- عوامل موثر بر رسانایی پلیمرهای رسانا
5- روش‌های دوپ کردن پلیمرهای رسانا
 1-5- روش تزریق بار
 2-5- روش تغییر کانفورماسیون فضایی پلیمر از طریق فرآیند اکسایش- کاهش
 3-5- دوپینگ نوری
 4-5- روش دوپ شیمیایی یا الکتروشیمیایی
6- نتیجه‌گیری

 
جهت دانلود بر روی فایل صوتی کلیک راست کنید و Save As را انتخاب کنید


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - مهدی غفاری، امین میرزائی، «پلیمرهای مزدوج: معرفی و کاربردها»، فصلنامه علمی- ترویجی، سال پنجم، شماره 1، صفحات 71-58، سال چاپ 1394.
۲ - میلاد پورنقشبند، نوید نصیری‌زاده، «مروری بر پلیمرهای رسانا و بررسی عملکرد الکترون نوار ممنوعه و در افزایش راهکارهای افزایش رسانایی پلیمرهای رسانا به روش دوپه کردن»، دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی.
۳ - Chilton, John A.,M. Goosey, eds. Special polymers for electronicsoptoelectronics. Springer Science & Business Media, 2012.
۴ - Mahmud, H. N. M., et al. "Fourier transform infrared study of polypyrrole–poly (vinyl alcohol) conducting polymer composite films: evidence of film formationcharacterization." Journal of applied polymer science 100.5 (2006): 4107-4113.
۵ - Virji, Shabnam, et al. "Polyaniline nanofiber gas sensors: examination of response mechanisms." Nano letters 4.3 (2004): 491-496.
۶ - Hummel, Rolf E. Electronic properties of materials. Springer Science & Business Media (2011).
۷ - Das, Tapan K.,Smita Prusty. "Review on conducting polymerstheir applications." Polymer-Plastics TechnologyEngineering 51.14 (2012): 1487-1500.
۸ - Facchetti, Antonio. "π-Conjugated polymers for organic electronicsphotovoltaic cell applications." Chemistry of Materials 23.3 (2010): 733-758.
۹ - Schwartz, Benjamin J. "Conjugated polymers as molecular materials: How chain conformationfilm morphology influence energy transferinterchain interactions." Annual review of physical chemistry 54.1 (2003): 141-172.
۱۰ - بهزاد پورعباس، علی اکبر انتظامی، «سولیتون، پلارون و بی پلارون در پلیمرهای رسانا»، مجله علوم و تکنولوژی پلیمر، سال چهارم، شماره چهارم، صفحات 257-247.
ارسال نظر