پلیمرهای رسانا 3 - خواص و کاربردهای نانوالکترونیکی

پلیمرهای رسانا 3 - خواص و کاربردهای نانوالکترونیکی
سطح مقاله

پیشرفته 2
کلمات کلیدی

پلیمر
رسانایی
پیوند π
پلارون
کانفورماسیون
دوپ کردن
امتیاز کاربران

۵ امتیاز از ۵ (۱ رای)

پلیمرهای رسانا 3 - خواص و کاربردهای نانوالکترونیکی

پلیمرهای رسانا به عنوان نسل جدیدی از پلیمرهای سنتی، در مقاله «پلیمرهای رسانا1- معرفی و ساختار الکترونی» معرفی شدند و خواص الکترونی آن مورد بررسی قرار گرفت. گفته شد که این مواد، پلیمرهای مزدوجی با پیوندهای یگانه و دوگانه متناوب هستند که در اثر تحریک کوچک حرارتی یا نوری می‌توانند الکترون غیر مستقر و آزاد داشته باشند. همچنین در مقاله «پلیمرهای رسانا2- مبانی فیزیکی و روش‌های ساخت» تاکید شد که میزان رسانش الکتریکی پلیمرهای رسانا به در حدی نیست که پاسخگوی بسیاری از کاربردهای نانوالکترونیکی شود و می‌بایست با دوپ کردن، رسانایی آنها را تقویت نمود. همچنین مرور کوتاهی بر روش‌های دوپ کردن این مواد و اثرات آنها بر رسانایی انجام شد. در مقاله حاضر، به بررسی مهم‌ترین خواص پلیمرهای رسانا و کاربردهای نانوالکترونیکی آنها پرداخته می‌شود و جایگاه این دسته مهم از مواد در حوزه الکترونیک به خوبی توصیف خواهد شد.   

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1- مقدمه
2- خواص پلیمرهای رسانا
 1-2- خواص الکتریکی
 2-2- خواص مغناطیسی
 3-2- خواص نوری
 4-2- ترشوندگی
 5-2- خواص مکانیکی
 6-2- خواص جذب امواج
3- کاربردهای پلیمرهای رسانا
 1-3- باتری‌های قابل شارژ
 2-3- مدارهای مجتمع
 3-3- حسگرها
 4-3 نمایشگرهای الکتروکرومیک
نتیجه‌گیری

 
جهت دانلود بر روی فایل صوتی کلیک راست کنید و Save As را انتخاب کنید


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - مهدی غفاری، امین میرزائی، «پلیمرهای مزدوج: معرفی و کاربردها»، فصلنامه علمی- ترویجی، سال پنجم، شماره 1، صفحات 71-58، سال چاپ 1394.
۲ - Chilton, John A.,M. Goosey, eds. Special polymers for electronicsoptoelectronics. Springer Science & Business Media, 2012.
۳ - Das, Tapan K.,Smita Prusty. "Review on conducting polymerstheir applications." Polymer-Plastics TechnologyEngineering 51.14 (2012): 1487-1500.
۴ - Facchetti, Antonio. "π-Conjugated polymers for organic electronicsphotovoltaic cell applications." Chemistry of Materials 23.3 (2010): 733-758.
۵ - Schwartz, Benjamin J. "Conjugated polymers as molecular materials: How chain conformationfilm morphology influence energy transferinterchain interactions." Annual review of physical chemistry 54.1 (2003): 141-172.
۶ - Hummel, Rolf E. Electronic properties of materials. Springer Science & Business Media (2011).
۷ - بهزاد پورعباس، علی اکبر انتظامی، «سولیتون، پلارون و بی پلارون در پلیمرهای رسانا»، مجله علوم و تکنولوژی پلیمر، سال چهارم، شماره چهارم، صفحات 257-247.
۸ - میلاد پورنقشبند، نوید نصیری‌زاده، «مروری بر پلیمرهای رسانا و بررسی عملکرد الکترون نوار ممنوعه و در افزایش راهکارهای افزایش رسانایی پلیمرهای رسانا به روش دوپه کردن»، دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی.
ارسال نظر