نانوذرات مغناطیسی در تصویربرداری پزشکی 2

نانوذرات مغناطیسی در تصویربرداری پزشکی 2
سطح مقاله

پیشرفته 2
کلمات کلیدی

لیپوزوم‌
MRI
دندریمر
امتیاز کاربران

۴ امتیاز از ۵ (۱ رای)

نانوذرات مغناطیسی در تصویربرداری پزشکی 2

در این مقاله عمده بحث بر روی خواص و ویژگی‌های نانوذرات مغناطیسی در تصویربرداری پزشکی است. در ابتدا ویژگی‌های مورد نیاز برای این ذرات نام‎برده شده و در ادامه عوامل مؤثر در این خواص بحث شده است، که از جمله اندازه ذره و اثر آن بر کنتراست تصاویر، روش تهیه ذرات و اثر آن بر خواص فیزیکی و شیمیایی آن‎ها و انواع پوشش‎های استفاده شده و مزایای آن‎ها نامبرده شده است. در ادامه انواع نانوذرات مورد استفاده به صورت مختصر معرفی شده‌اند و در نهایت نحوه انتقال ذرات به بافت هدف به صورت غیرفعال بررسی شده است.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
4- ویژگی‌های مورد نیاز برای نانوذرات در تصویربرداری مغناطیسی
5- عوامل مؤثر در ویژگی‎های ذرات
 
1-5- اندازه ذرات
 1-1-5- دسته‌بندی ذرات
 2-5- روش تهیه نانوذرات مغناطیسی به منظور استفاده در MRI
 3-5- پوشش ذرات
6- انواع نانوذرات مغناطیسی برپایه SPIO
 1-6- نانوذرات آهن اکسید تک کریستال (MION) و آهن اکسید به صورت کراس لینک شده (CLIO)
 2-6- مگنتو فریتین

 3-6- مگنتودندریمر
 4-6- مگنتولیپوزوم
7- نحوه انتقال نانوذرات مغناطیسی به بافت‌ها
 1-7- انتقال غیرفعال
 1-1-7- تصویربرداری کبد و طحال

 2-1-7- تصویربرداری گره‌های لنفاوی
 3-1-7- تصویربرداری سرطان
 4-1-7- تصویربرداری ماکروفاژ
نتیجه‎گیری


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - CA MirkinCM Niemeyer. Nanobiotechnology, I. Wiley-VCH, Weinheim, As i an J 2, 1363 (2007).
۲ - SHI Y. Superparamagnetic Nanoparticle for magnetic Resonance Imaging(MRI)Diagnosis. School of Chemical Engineering.(2006)
۳ - .Varadan VK, Chen L, Xie J. NANOMEDICINEDESIGNAPPLICATIONS OFMAGNETIC NANOMATERIALS,NANOSENSORSNANOSYSTEMS. A John WileySons, Ltd, Publication. 2008.
۴ - Thorek, D. L., Chen, A. K., Czupryna, J. & Tsourkas, A. Superparamagnetic iron oxide nanoparticle probes for molecular imaging. Annals of biomedical engineering 34, 23-38 (200
ارسال نظر