نانوذرات مغناطیسی در تصویربرداری پزشکی-1

نانوذرات مغناطیسی در تصویربرداری پزشکی-1
سطح مقاله

پیشرفته 1
کلمات کلیدی

سلامت و بهداشت
نانوذرات
آهن
مغناطیس
زمان آسایش T2
امتیاز کاربران

۵ امتیاز از ۵ (۱ رای)

نانوذرات مغناطیسی در تصویربرداری پزشکی-1

ویژگی ها و مزایای منحصر به فرد نانو ذرات مغناطیسی برتری این ذرات به عنوان عوامل کنتراست در تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI)را موجب می شود. اساس کار MRI بر پایه بر هم کنش بین میدان مغناطیسی و پروتون های بافتی می باشد. بررسی ها نشان داده است که استفاده از نانوذرات مغناطیسی در MRI، کنتراست بهتری از تصاویر را به همراه دارد و امکان تصویربرداری در سطوح سلولی و ملکولی را فراهم می کند. در این مقاله توضیح مختصری از نحوه عملکرد MRI داده شده است، هم چنین مقایسه ای بین نانوذرات مغناطیسی و سایر عوامل کنتراست انجام شده است و علت برتری و افزایش کنتراست حاصل از نانوذرات مغناطیسی بحث شده است و در ادامه توضیحات کلی در مورد ساختار ذرات استفاده شده، داده شده است.
این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1- تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI)
1-1- اصول کنتراست MRI
2-1- مزایای MRI
3-1- عوامل کنتراست در MRI
4-1- معایب عوامل کنتراست معمول در MRI
5-1- محاسن نانوذرات مغناطیسی به عنوان عوامل کنتراست

2-چگونه نانوذرات مغناطیسی کنتراست تصاویر را بهبود می بخشند؟
3- تصویربرداری ملکولی
نتیجه گیری


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - http://fa.wikipedia.org/wiki/
۲ - SHI Y. Superparamagnetic Nanoparticle for magnetic Resonance Imaging(MRI)Diagnosis. School of Chemical Engineering.(2006)
۳ - Varadan VK, Chen L, Xie J. NANOMEDICINEDESIGNAPPLICATIONS OFMAGNETIC NANOMATERIALS,NANOSENSORSNANOSYSTEMS. A John WileySons, Ltd, Publication. 2008
۴ - Zachary R. Stephen, F. M. K.,Miqin Zhang. Magnetite nanoparticles for medical MR imaging. Department of Materials ScienceEngineering 14 (2011).
۵ - Labhasetwar V, Leslie-Pelecky D, Jain T. Multifunctional Magnetic Nanoparticles for ImagingDrug Delivery. The Science of innovation.( 2007).
۶ - http://www.rxlist.com/feridex-iv-drug.htm
۷ - CA MirkinCM Niemeyer Nanobiotechnology I. Wiley-VCH, Weinheim, As i an J 2, 1363 (2007).
۸ - Thorek, D. L., Chen, A. K., Czupryna, J. & Tsourkas, A. Superparamagnetic iron oxide nanoparticle probes for molecular imaging. Annals of biomedical engineering 34, 23-38 (2006).
۹ - Goodwill, P. W. et al. X-Space MPI: Magnetic Nanoparticles for Safe MedicalImaging. Advanced Materials 24, 3870-3877, doi:10.1002/adma.201200221(2012).
ارسال نظر