نانوزیست حسگرها 3- نانوساختار های فلزی در زیست حسگر های الکتروشیمیایی

نانوزیست حسگرها 3- نانوساختار های فلزی در زیست حسگر های الکتروشیمیایی
سطح مقاله

پیشرفته 1
کلمات کلیدی

حسگر زیستی
مواد نانوساختار
تک لایه خودآرا
فناوری زیستی
نانو فلز
امتیاز کاربران

امتیاز از ۵ (۰ رای)

نانوزیست حسگرها 3- نانوساختار های فلزی در زیست حسگر های الکتروشیمیایی

در دو مقاله نانوزیست حسگرهای 1 و 2 در زمینه اجزای سنسورها، اساس عملکرد آن ها، همچنین تکنیک های الکتروشیمیایی مورد استفاده در آشکارسازی آنالیت ها بحث شده است. در این مقاله و مقالات بعدی به نقش و کاربرد نانوساختارها در زیست حسگرها می پردازیم. کاربرد نانوساختارها در این سنسورها معمولا به منظور پر کردن شکاف بین مبدل و گیرنده زیستی، که در مقیاس نانو است، صورت می گیرد. انواع مختلف ساختارهای نانو شامل نانوذرات، نانولوله ها و نانوسیم ها، نانوحفره ها، تک لایه های خودانباشته و نانوکامپوزیت ها می توانند برای بهبود عملکرد و کارایی سنسورها در ساختار آن ها بکار روند. استفاده همزمان از مزایای نانوساختارها و تکنیک های الکتروشیمیایی به ظهور سنسورهای با حساسیت و قدرت تجزیه ای بالا منجر شده است.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1-مقدمه
2-نقش نانوساختارها در حسگری
 1-2- تثبیت بیومولکول ها با نانوذرات
 2-2-کاتالیز واکنش ها با نانوذرات
 3-2-بهبود انتقال الکترون با نانوذرات
 4-2-برچسب زنی بیومولکول ها با نانوذرات
 5-2-نانوذرات به عنوان واکنشگر
3-نانوساختارهای فلزی
 1-3- نانوذرات طلا
 2-3-نانوذرات نقره
 3-3-سایر نانوذرات فلزی
نتیجه گیری


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - Yuwei Zhang, Yun Zhang, Hua Wang, Bani Yan, Guoli Shen, Ruqin Yu, “An enzyme immobilization platform for biosensor designs of direct electrochemistry using flower- ZnO crystalsnano-sized gold particles”, Journal of Electroanalytical Chemistry, Vol. 627, pp. 9-14, (2009
۲ - Wei Sun, Peng Qin, Hongwei Gao, Guicun Li, Kui Jiao, “Electrochemical DNA biosensor based on chitosan/nano-V2O5/MWCNTs composite film modified carbon ionic liquid electrodeits application to the LAMP product of Yersinia enterocolitica gene sequence”, BiosensorsBioelectronics, Vol. 25, pp. 1264-1270, (2010)
۳ - Martin Pumera, Samuel S´anchez, Izumi Ichinose, Jie Tang, “Electrochemical nanobiosensors”, SensorsActuators B, Vol. 123, pp.1195-1205, (2007).
۴ - Ali Mehdinia, S. Habib Kazemi, S. Zahra Bathaie, Abdolhamid Alizadeh, Mojtaba Shamsipur, Mir Fazlollah Mousavi, “Electrochemical DNA nano-biosensor for the study of spermidine–DNA interaction”, Journal of PharmaceuticalBiomedical Analysis,Vol. 49, pp. 587–593, (2009).
۵ - Haipeng Yang, Yongfa Zhu, “A high performance glucose biosensor enhanced via nanosized SiO2”, Analytica Chimica Acta, Vol. 554, pp. 92-97, (2005).
۶ - Chengzhou Zhu, Guohai Yang, He Li, Dan DuYuehe Lin, Electrochemical SensorsBiosensors Based on NanomaterialsNanostructures, Analytical Chemistry, Vol. 87, pp. 230−249, (2015).
۷ - Xiliang Luo, Aoife Morrin, Anthony J. Killard, Malcolm R. Smyth, “Nanoparticles in Electrochemical Biosensors”, National Centre for Sensor Research, Dublin City University, Dublin 9, Ireland, pp. 1-90, (2011).
۸ - Hyo-Eun Lee, Yun Ok Kang, Seong-Ho Choi, Electrochemical-DNA Biosensor Development Based on a Modified Carbon Electrode with Gold Nanoparticles for Influenza A (H1N1) Detection: Effect of Spacer, International Journal of ELECTROCHEMICAL SCIENCE, Vol. 9, pp. 6793 – 6808, (2014).
۹ - Tao Kong, Yang Chen, Yiping Ye, Kun Zhang, ZhenxingWang, XiaopingWang, “An amperometric glucose biosensor based on the immobilization of glucose oxidase on the ZnO nanotubes”, SensorsActuators B, Vol. 138, pp. 344-350, (2009).
۱۰ - Xiandong Zeng, Xuefang Li, Liang Xing, Xiaoying Liu, Shenglian Luoa, WanzhiWei, Bo Kong, Yonghong Li, “Electrodeposition of chitosan–ionic liquid–glucose oxidase biocomposite onto nano-gold electrode for amperometric glucose sensing”, BiosensorsBioelectronics, Vol. 24, pp. 2898-2903, (2009).
۱۱ - Yonghai Song, Kang Cui, Li Wang1Shouhui Chen, The electrodeposition of Ag nanoparticles on a type I collagen-modified glassy carbon electrodetheir applications as a hydrogen peroxide sensor, Nanotechnology, Vol. 20, pp. 105501, (2009).
۱۲ - Jue Wang, Xue-jiao Chen, Kai-ming Liao, Guang-hou WangMin Han, Pd nanoparticle-modified electrodes for nonenzymatic hydrogen peroxide detection, Nanoscale Research Letters, Vol. 10, pp. 311, (2015).
۱۳ - Chun-Xiu Liu, Li-Ying Jiang, Hui Wang, Zong-Hui Guo, Xin-Xia Cai, “A novel disposable amperometric biosensor based on trienzyme electrode for the determination of total creatine kinase”, SensorsActuators B, Vol. 122, pp. 295-300, (2007).
ارسال نظر