نانوذرات و دارورسانی از طریق پوست

نانوذرات و دارورسانی از طریق پوست
سطح مقاله

پیشرفته 1
کلمات کلیدی

پوست
اپیدرم
نانوذرات
امتیاز کاربران

امتیاز از ۵ (۰ رای)

نانوذرات و دارورسانی از طریق پوست

به منظور بهبود انتقال داروها از طریق پوست فناوری های متنوع شیمیایی و فیزیکی ابداع شده اند. یک نمونه از این فناوری ها بکارگیری نانوذرات در دارورسانی است. برای بهینه‏ سازی دارورسانی می بایست ابتدا با فیزیولوژی پوست آشنا شد و روش هایی را که متناسب با سلول های این ساختار گسترده بر بدن است، استفاده نمود. با توجه به اندازه بسیار کوچک راه های ورود ترکیبات به پوست (کمتر از 10 نانومتر)، برای تهیه‏ فرمولاسیون های نانوذرات باید از ترکیباتی استفاده شود که بتوانند به ورود مواد به لایه های عمیق تر پوست کمک ‏کنند. ترکیباتی مانند سورفاکتانت‏ها در فرمولاسیون نانوذرات به‏ عنوان عاملی برای بهینه‏ سازی جذب مواد از خلال پوست شناخته شده اند. به همین دلیل است که در ساختمان بیشتر نانوذراتی که قابلیت مصرف موضعی یافته اند (مانند نانوذرات لیپیدی و نانوذرات پلیمری)، از سورفاکتانت ها استفاده شده است.

این مقاله شامل سرفص‌های زیر است:
1- مزایای دارورسانی موضعی از طریق پوست
2- لایه ‏های پوست
3- ویژگی‏های ذرات مناسب برای عبور از پوست
4- مکانیسم‏های عبور ذرات از پوست
5- راهکارهای غلبه بر سد پوست
6- انواع نانوذرات بکار رفته در انتقال داروها از طریق پوست
7- عبور نانوذرات از پوست

بحث و نتیجه ‏گیری


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - Benita, S. ‟Microencapsulation MethodsIndustrial Applications”, 2nd Edition, USA: CRC Press, (2006).
۲ - Jain, J., Bhandari, A., Shah, D. ‟Novel Carriers for Transdermal Drug Delivery: A Review”, International Journal of PharmaceuticalApplied Sciences, Vol. 1, pp. 62-69, (2010).
۳ - Schäfer-Korting, M., Mehnert, W., Korting, H. C. ‟Lipid Nanoparticles for Improved Topical Application of Drugs for Skin Diseases”, Advanced Drug Delivery Reviews, Vol. 59, pp. 427-443, (2007).
۴ - Chaudhari, Y. S. ‟Nanoparticles- A Paradigm for Topical Drug Delivery”, Chronicles of Young Scientists, Vol. 3, pp. 82-85, (2012).
۵ - Thassu, D., Deleers, M., Pathak, Y. ‟Nanoparticulate Drug Delivery Systems”, USA: Informa Healthcare Inc, (2007).
۶ - Kulkarni, V. S. ‟Handbook of Non-Invasive Drug Delivery Systems”, USA: Elsevier Inc., (2010).
۷ - Guterres, S. S., Alves, M. P., Pohlmann, A. R. ‟Polymeric Nanoparticles, NanospheresNanocapsules for Cutaneous Applications”, Drug Target Insights, Vol. 2, pp. 147-157, (2007).
۸ - Cevc, G., Vierl, U. ‟Nanotechnologythe Transdermal Route, A State of the Art ReviewCritical Appraisal”, Journal of Controlled Release, Vol. 141, pp. 277-299, (2010).
ارسال نظر