کارآفرین کیست

کارآفرین کیست
سطح مقاله

مقدماتی
کلمات کلیدی

کارآفرینی
امتیاز کاربران

۵ امتیاز از ۵ (۳ رای)

 
 
آمار مقاله

  • بازدید کل ۴,۱۶۶
 
آمار آزمون مقاله

  • کل شرکت کنندگان ۰
  • تعداد افراد شرکت کننده ۰
 
 

کارآفرین کیست

امروزه یکی از راهبردهای اساسی که جهت توسعه اقتصادی کشورها و دستیابی به توسعه پایدار مطرح است توسعه کارآفرینی در بُعد فردی و سازمانی است. از جمله اقدامات لازم برای دستیابی به این مهم، بسترسازی است که یکی از مهم‌ترین جنبه‌های آن، شناخت و توسعه فرهنگ کارآفرینی است. کارآفرینان ویژگی‌های مشخصی دارند که بر اساس نتایج تحقیقات صورت گرفته بسیاری از آن‌ها اکتسابی است و ارائه راهکارهایی جهت ارتقاء و تشویق خصوصیات کارآفرینی منجر به رواج روحیه کارآفرینی در میان افراد جامعه می‌شود. مسلماً لازمه این امر، شناسایی و تبیین خصوصیات مثبت کارآفرینی است. کارآفرینی و کارآفرین دو واژه‌ای هستند که امروزه در رسانه‌ها مکرراً مطرح شده و به همین دلیل اکثر نسل جوان جامعه با نمونه‌هایی از مصادیق آن آشنا بوده و به محض شنیدن این واژگان، کارآفرینان مشهورى را در ذهن خویش به یاد می‌آورند. کارآفرینان با ابتکار عمل خود، کیفیت زندگى در جامعه را بهبود می‌بخشند، افزایش بهره‌وری، فراهم کردن سرگرمی‌های بیشتر، بهبود وضعیت بهداشت و سلامت و نیز ارتقاء ارتباطات از جمله نتایج فعالیت این افراد به شمار می‌رود. در این نوشته درباره اثر کارآفرینان بر اقتصاد و اهمیت فرهنگ کارآفرینی در دنیای کسب و کار صحبت شده و ویژگی‌ها و خصوصیات اصلی افراد کارآفرین بیان می‌شود.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1- مقدمه
2- کارآفرین کیست؟
3- ویژگی‌های‌ کارآفرینان‌
4- انگیزه‌های افراد کارآفرین
5- عناصر موفقیت کارآفرین
6- نتیجه‌گیری


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - قهاری، ابوالفضل و آرزو لاریجانی، ۱۳۹۰، ویژگی‌های کارآفرینان و مؤلفه‌های اخلاقی در نظام ارزشی، اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404، تهران، پژوهشکده سیاست‌گذاری علم، فناوری و صنعت
۲ - عزیزی ملک‌آبادی، فرشته؛ بیژن رضایی و صبا اجاقی، ۱۳۹۳، توسعه فرهنگ کارآفرینی از طریق ترویج ویژگی‌های کارآفرینان، همایش بین‌المللی مدیریت، تهران، موسسه سفیران فرهنگی مبین
۳ - شاهنازیان، ناصر؛ سعید عبدحافظ و مجید مقصودی، ۱۳۹۰، ویژگی‌های فردی، سرمایه اصلی کارآفرینان، کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی، نایین، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین
۴ - محجوبی، علی؛ مهران کاوه و عطیه خدابخش، ۱۳۹۲، کارآفرینی و ویژگی‌های کارآفرینی، دومین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها، گچساران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران
۵ - قنبری طلب، محمد، ۱۳۹۴، ویژگی‌های متمایزکننده کارآفرینان، اولین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی
۶ - Ahmad, N. & Seymour, R. (2008). DEFINING ENTREPRENEURIAL ACTIVITY: Definitions Supporting Frameworks for Data Collection, OECD Statistics Working Paper.
۷ - Differentiating Entrepreneurs small Business Owners: A Conceptuatization”, Aademy of Management Review. 1984-P: 345-359
۸ - https://hbr.org/2002/08/the-discipline-of-innovation
۱۰ - https://www.linkedin.com/pulse/how-swedish-tech-succeeds-going-global-jonathan-bean
ارسال نظر