نانولوله های کربنی فلزی و نیمه رسانا-1

 نانولوله های کربنی فلزی و نیمه رسانا-1
سطح مقاله

پیشرفته 1
کلمات کلیدی

نانولوله‌ کربنی
طیف‌سنجی
امتیاز کاربران

۵ امتیاز از ۵ (۱ رای)

نانولوله های کربنی فلزی و نیمه رسانا-1

در سال‌های اخیر، پیشرفت‌های  قابل‌ملاحظه‌ای در جداسازی نانولوله‌های کربنی بر اساس نوع ساختار و میزان رسانایی آن‌‌ها توسط روش‌‌های مختلف شیمیایی انجام شده است. این مقاله، ابتدا به معرفی نانولوله‌های کربنی و بیان برخی خواص آن‌ها می‌پردازد. در ادامه، انواع کایرالیتی نانولوله‌های کربنی بحث می‌‌شود و سپس در مورد انواع روش‌‌های مشخصه‌بابی نانولوله‌های کربنی فلزی/نیمه‌رسانا توضیح داده می‌شود. انواع روش‌های جداسازی نانولوله‌ها حین فرآیند سنتز و پس از آن با تمرکز روی روش‌‌های جداسازی شیمیایی، در مقاله "نانولوله‌های کربنی فلزی و نیمه‌رسانا-2" مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:

1- مقدمه
2- ساختار نانولوله‌‌های کربنی
3- ابزار شناسایی نانولوله­‌های کربنی

1-3- طیف­‌سنجی رزونانس رامان ((RRS)Resonance Raman Spectroscopy)
2-3- طیف‌­سنجی فوتولومینسانس (Photoluminescence Spectroscopy(PL))
3-3- طیف­‌سنجی جذبی
4-3- تعیین میزان رسانایی الکتریکی

5-3- دورنگ‌­نمایی دورانی (Circular Dichroism (CD))
نتیجه‌گیری

 


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - Belin, Thomas,F. Epron. "Characterization methods of carbon nanotubes: a review." Materials ScienceEngineering: B 119, no. 2 (2005): 105-118.
۲ - Liu, Wei-Wen, Siang-Piao Chai, Abdul Rahman Mohamed,U. Hashim. "Synthesischaracterization of graphenecarbon nanotubes: a review on the pastrecent developments." Journal of IndustrialEngineering Chemistry 20, no. 4 (2014): 1171-1185.
۳ - Wepasnick, Kevin A., Billy A. Smith, Julie L. Bitter,D. Howard Fairbrother. "Chemicalstructural characterization of carbon nanotube surfaces." Analyticalbioanalytical chemistry 396, no. 3 (2010): 1003-1014.
ارسال نظر