نانوذرات و نقش آن ‌ها در جوانه ‌زنی بذر گیاهان

نانوذرات و نقش آن ‌ها در جوانه ‌زنی بذر گیاهان
سطح مقاله

پیشرفته 1
کلمات کلیدی

جوانه‌زنی
نانوذرات
نانولوله‌ کربنی
امتیاز کاربران

امتیاز از ۵ (۰ رای)

نانوذرات و نقش آن ‌ها در جوانه ‌زنی بذر گیاهان

یکی از کاربردهای فناووری نانو در کشاورزی، به‌کارگیری روش‌هایی است که از طریق آن درصد جوانه‌زنی بذر افزایش و زمان آن کاهش می‌یابد. همچنین رشد و توسعه گیاه از جوانه‌زنی بذر آغاز می‌شود که به‌دنبال آن رشد ریشه و خروج گیاهچه از خاک به‌عنوان اولین علائم رشد شناخته می‌شوند. بررسی‌های متعددی در مورد توانایی نانوذرات در نفوذ به دیواره سلولی گیاهان و عمل به‌عنوان یک سیستم هوشمند انتقال انجام شده است. انواع متفاوتی از نانوذرات گزارش شده‌اند که می‌توانند به دیواره سلولی نفوذ کنند. نفوذ در بذر به سبب ضخامت قابل توجه پوسته بذر پیچیده و سخت است. نانوذرات می‌توانند منافذ جدیدی را برای نفوذ آب در پوسته بذر ایجاد کنند و به این ترتیب سرعت جوانه‌زنی را افزایش دهند. همچنین نانوذرات (به‌خصوص نانولوله‌های کربنی) می‌توانند کانال‌های آب موجود در پوسته بذر را تنظیم کنند. نانوذرات اثرات مثبت و منفی بر رشد گیاهان دارند و تأثیر آن‌ها به ترکیب، غلظت، اندازه و ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی و نیز به گونه‌های گیاه بستگی دارد و از گیاهی به گیاه دیگر متفاوت است.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1- مقدمه
2- جوانه‌زنی بذر
3- نحوه تأثیر نانوذرات در فرآیند جوانه‌زنی بذر
4- نحوه استفاده از نانوذرات در جوانه‌زنی بذر
5- نانوذرات و تأثیر آن‌ها بر جوانه‌زنی
 1-5- نانوذرات دی‌اکسید سیلیکون (nano-SiO2)
 2-5- نانوذرات ‌اکسید روی (ZnONP)
 3-5- نانولوله‌های کربنی (CNTs)
 4-5- نانوذرات طلا (AuNPs)
 5-5- نانوذرات نقره (AgNPs)
 6-5- نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم (TiO2NPs)
6- معایب نانوذرات در جوانه‌زنی
7- بحث و نتیجه‌گیریلطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - احسان خوش کلام، ملیحه طالبی اتوئی، میثم بخشی گنجه، فتح ا... احمدی گل، محمد مفتاحی، "فناوری نانو و توسعه آن در کشاورزی"، مجموعه گزارش‌های صنعتی فناوری نانو، شماره 45، صفحه 11، (1394)
۲ - Mahajan, Sh.Tuteja, N., Cold, salinitydrought stress: an overview, Archives of BiochemistryBiophysicsm, 444: 139-158, (2005)
۳ - فاطمه شکی، "رسانش مواد به گیاهان با کمک نانو ذرات"، ماهنامه فناوری نانو، شماره 2، صفحه 21، (1390)
۴ - سرمدنیا، غلامحسین ، "تکنولوژی بذر"، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، (1375)
۵ - Khodakovskaya, M., Dervishi, E., Mahmood, M., Xu, Y., Li, Zh., Watanabe, F.,S. Biris, A., Carbon Nanotubes Are Able To Penetrate Plant Seed CoatDramatically Affect Seed GerminationPlant Growth, ACSNANO, 10 (3): 3221 – 3227, (2009)
۶ - M. Almutairi, Z.Alharbi, A., Effect of Silver Nanoparticles on Seed Germination of Crop Plants, International Journal of Biological, Biomolecular, Agricultural, FoodBiotechnological Engineering, 9 (6): 558-562, (2015)
۷ - روناک اکبری حامد، ویلما بایرام‌زاده، محمدحسین داودی، قاسم توحیدلو، مریم قدیری، کتایون حق‌وردی، حسین اکبری، "تاثیر نانو ذرات آهن بر خصوصیات جوانه زنی کاج جنگلی در محیط خاکی و آبی"، فصلنامه علمی پژوهشی اکوسیستم‌های طبیعی ایران، شماره 2، (1391)
۸ - Siddiqui, M. H., Al-Whaibi, M. H., Firoz, M.,Al-Khaishany, M. Y., “NanothechnologyPlant Science”, Switzerland: Springer International Publishing, Chapter 2: Role of Nanoparticles in Plants (pp. 19-35)
ارسال نظر