پلیمرهای رسانا 2 - مبانی فیزیکی و روش های ساخت

پلیمرهای رسانا 2 - مبانی فیزیکی و روش های ساخت
سطح مقاله

پیشرفته 2
کلمات کلیدی

پلیمر رسانا
پیوند مزدوج π
دوپ کردن
رسانایی الکتریکی
سنتز
امتیاز کاربران

امتیاز از ۵ (۰ رای)

پلیمرهای رسانا 2 - مبانی فیزیکی و روش های ساخت

در مقاله گذشته با عنوان «پلیمرهای رسانا 1 - معرفی و ساختار الکترونی»، به معرفی پلیمرهای رسانا پرداخته شد. گفته شد که تنها پلیمرهایی قابلیت عبور جریان الکتریسته را دارند که دارای پیوند‌های مزدوج باشند، یعنی پیوند‌های یگانه و دوگانه در امتداد زنجیره پلیمری آنها به طور متوالی و متناوب تکرار شده باشند. همچنین ساختار الکترونی پلیمرهای رسانا مورد مطالعه قرار گرفت و سعی شد مدلی کلی برای درک عوامل موثر بر رسانایی این مواد ارائه شود. مشاهده شد که می‌توان با دوپ کردن پلیمرهای مزدوج با پیوندهای π (π-conjugated polymers) با استفاده از مواد اکسید کننده یا فلزات قلیایی، نیم رساناهای آلی متعددی را به دست آورد. چنین بهبود خواصی به تشکیل برانگیختگی‌های الکترونی متعددی به نام‌های سالیتون، پلارون، و بای‌پلارون در اثر تزریق الکترون‌ها و حفرات ماده دوپنت ارتباط داده شد. در مقاله حاضر قرار است به عوامل موثر بر رسانایی پلیمرهای رسانا، مکانیزم‌های رسانش، و روش‌های دوپ کردن افزودنی‌های مناسب پرداخته شود. همچنین، مرور کوتاهی بر روی روش‌های ساخت این مواد و مکانیزم‌های افزایش رسانایی در ساخت ادوات نانوالکترونیک خواهد شد.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1- مقدمه
2- دسته بندی پلیمرهای رسانا
3- مکانیزم‌های رسانش در پلیمرهای رسانا
4- عوامل موثر بر رسانایی پلیمرهای رسانا
5- روش‌های دوپ کردن پلیمرهای رسانا
 1-5- روش تزریق بار
 2-5- روش تغییر کانفورماسیون فضایی پلیمر از طریق فرآیند اکسایش- کاهش
 3-5- دوپینگ نوری
 4-5- روش دوپ شیمیایی یا الکتروشیمیایی
نتیجه‌گیری

 
جهت دانلود بر روی فایل صوتی کلیک راست کنید و Save As را انتخاب کنید


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - مهدی غفاری، امین میرزائی، «پلیمرهای مزدوج: معرفی و کاربردها»، فصلنامه علمی- ترویجی، سال پنجم، شماره 1، صفحات 71-58، سال چاپ 1394.
۲ - میلاد پورنقشبند، نوید نصیری‌زاده، «مروری بر پلیمرهای رسانا و بررسی عملکرد الکترون نوار ممنوعه و در افزایش راهکارهای افزایش رسانایی پلیمرهای رسانا به روش دوپه کردن»، دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی.
۳ - Chilton, John A.,M. Goosey, eds. Special polymers for electronicsoptoelectronics. Springer Science & Business Media, 2012.
۴ - Mahmud, H. N. M., et al. "Fourier transform infrared study of polypyrrole–poly (vinyl alcohol) conducting polymer composite films: evidence of film formationcharacterization." Journal of applied polymer science 100.5 (2006): 4107-4113.
۵ - Virji, Shabnam, et al. "Polyaniline nanofiber gas sensors: examination of response mechanisms." Nano letters 4.3 (2004): 491-496.
۶ - Hummel, Rolf E. Electronic properties of materials. Springer Science & Business Media (2011).
۷ - Das, Tapan K.,Smita Prusty. "Review on conducting polymerstheir applications." Polymer-Plastics TechnologyEngineering 51.14 (2012): 1487-1500.
۸ - Facchetti, Antonio. "π-Conjugated polymers for organic electronicsphotovoltaic cell applications." Chemistry of Materials 23.3 (2010): 733-758.
۹ - Schwartz, Benjamin J. "Conjugated polymers as molecular materials: How chain conformationfilm morphology influence energy transferinterchain interactions." Annual review of physical chemistry 54.1 (2003): 141-172.
۱۰ - بهزاد پورعباس، علی اکبر انتظامی، «سولیتون، پلارون و بی پلارون در پلیمرهای رسانا»، مجله علوم و تکنولوژی پلیمر، سال چهارم، شماره چهارم، صفحات 257-247.
ارسال نظر