نانوذرات اصلاح شده با مایعات یونی و کاربرد آن‌ ها

نانوذرات اصلاح شده با مایعات یونی و کاربرد آن‌ ها
سطح مقاله

پیشرفته 1
کلمات کلیدی

مایع یونی
اصلاح سطح
0 کاتالیست
کروماتوگرافی مایع
استخراج
حسگر
MRI
امتیاز کاربران

امتیاز از ۵ (۰ رای)

نانوذرات اصلاح شده با مایعات یونی و کاربرد آن‌ ها

ذرات با اندازه نانو، مواد امیدبخشی در بسیاری از کارایی‌های مختلف هستند. اصلاح سطح نانو مواد یک تکنولوژی مهم برای توسعه این کارایی‌ها می‌باشد. در سال‌های اخیر اصلاح مواد با مایعات یونی (Ionic Liquids) از طریق قرار دادن آنها بر روی سطح مواد سیلیکا و پلیمرها و یا با استفاده از سطوح جامد دیگری صورت گرفته است. در این مقاله، روش انجام اصلاح سطوح با مایعات یونی از طریق اتصالات کوالانسی، جذب فیزیکی، پلیمریزاسیون و یا روش سل-ژل مرور خواهد شد. همچنین کاربرد این سطوح اصلاح‌شده در زمینه‌های مختلف شیمی بررسی شده است.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1-مقدمه
2- روشهای اصلاح سطح توسط مایع یونی
 1-2- اتصال کوالانسی
 2-2- اصلاح سطح با اتصال آنیون
 3-2- اصلاح سطح با اتصال کاتیون (Grafting)
 4-2- پلیمریزاسیون
 5-2- روش سل-ژل
 6-2- جذب فیزیکی
3 - روش‌های القاح کاتالیستهای مولکولی در فاز مایع یونی قرار گرفته بر سطح
4 -کاربردهای سطوح اصلاح شده با مایع یونی
 1-4- استفاده به عنوان حسگر
 ​​​​​​​2-4 - کاربرد در پزشکی

 3-4 کاربرد در شیمی تجزیه
 1-3-4 کروماتوگرافی گازی (GC)
 2-3-4- کروماتوگرافی مایع
5 - نتیجه گیری


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - Valkenberg, M. H., Castor, C. D., Holderich, W. F. “Immobilisation of ionic liquids on solid supports”. Green Chemistry, Vol. 4, PP. 88, (2002).
۲ - Kubisa, P.” Ionic Liquids in the SynthesisModification of Polymers” Journal of Polymer Science: Part A: Polymer Chemistry, Vol. 43, pp. 4675 (2005).
۳ - Doorsalaer, C., Wahlen, J., Mertens, P., Binnemans, K., De Vos, D. “Immobilization of molecular catalysts in supported ionic liquid phases” Dalton trans, Vol. 39, pp. 8377, (2010).
۴ - Itoh, H., Naka, K., Chujo, Y. “Synthesis of Gold Nanoparticles Modified with Ionic Liquid Based on the Imidazolium Cation” Journal. American. Chemical Society,Vol. 126, PP. 3026, (2004).
۵ - Narita, A., Naka, K., Chujo, Y.”Preparation of Ionic Liquid-Modified Inorganic NanoparticlesTheir Biomedical Application”. Ionic Liquid Applications: Pharmaceuticals, Therapeutics,Biotechnology, Chapter 9, pp.103 (2010).
۶ - Vidal, L., Riekkolaa, M, L., Canals, A. “Ionic liquid-modified materials for solid-phase extractionseparation” Analytica Chimica Acta, Vol. 715 PP.19, (2012).
ارسال نظر

 
تعداد نظرات : ۱

 • علیزاده

  ۱۴۰۰/۱۱/۱۴
  عالی بود

  مدیر سیستم

  ۱۴۰۰/۱۲/۰۱
  موفق باشید