ميکروسکوپ تونل‌زني روبشي اسپين قطبیده - (بخش اول)

ميکروسکوپ تونل‌زني روبشي اسپين قطبیده - (بخش اول)
سطح مقاله

پیشرفته 1
کلمات کلیدی

نانو ساختارهای مغناطیسی
میکروسکوپ تونل‌زنی روبشی اسپین قطبیده
میکروسکوپ پروبی روبشی
امتیاز کاربران

امتیاز از ۵ (۰ رای)

ميکروسکوپ تونل‌زني روبشي اسپين قطبیده - (بخش اول)

میکروسکوپ تونل‌زنی روبشی به‌عنوان اولین عضو از خانواده میکروسکوپی پروبی روبشی، به دلیل ابعاد بسيار کوچک سوزن، مي‌تواند کوچکترين پستي و بلندي موجود در سطح را (در حد نانومتر) حس کند. با توسعه روش‌های شناسایی نانوساختارها، همواره یکی از اهداف اصلی افزایش توان تفکیک این میکروسکوپ برای بررسی ساختارهای کوچک‌تر و همچنین شناسایی نانوساختارهای مغناطیسی بوده است. به این منظور، در سال‌های اخیر میکروسکوپ تونل‌زنی روبشی اسپین قطبیده به ابزاری قدرتمند برای بررسی ساختارهای مغناطیسی در مقیاس نانومتر تبدیل شده‌است. میکروسکوپ تونل‌زنی روبشی اسپین قطبیده به تکمیل مطالعات مغناطیسی در مقیاس نانومتر کمک می‌کند.

این مقاله شامل سرفصل های زیر است:
مقدمه

1- ميکروسکوپ تونل زني روبشي اسپين قطبیده (Sp-STM)
 1-1- اثر مقاومت مغناطیسی تونل‎زنی
 1-2- اصول میکروسکوپی تونل‏زنی روبشی اسپین - پلاریزه
  1-2-1- حالت جریان ثابت
   1-2-2- حالت طیف‌سنجی
   1-2-3- حالت تهیه تصویر مغناطیسی دیفرانسیلی
 

 


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - [1] Katharina Uta Schlickum, Spin-polarized scanning tunneling microscopy studies on in-plane magnetization components of thin antiferromagnetic films on Fe (001), thesis, 2004.
۲ - [2] Wulf Wulfhekel·Uta Schlickum·Jürgen Kirschner, Spin-polarized Scanning Tunneling Microscopy
۳ - [3] H. Barkhausen, Phys. Z. 20, 401 (1919).
۴ - [4] Müller N, Eckstein W, Heiland W, Zinn W Phys Rev Lett, 29:1651 (1972).
۵ - [5] Landolt M, Yafet Y, Phys Rev Lett, 40:1401 (1978).
۶ - [6] Julli`ere M, Phys Lett, 54A:225 (1975).
۷ - [7] Binning G, Rohrer H, Gerber Ch, Weibel E (1982) Appl Phys Lett 40:178
۸ - [8] Binning G, Rohrer H, Gerber Ch, Weibel E (1982) Phys Rev Lett 49:57
۹ - [9] Pierce DT (1988) Physica a 38:291
۱۰ - [10] Suzuki Y, Nabhan W, Tanaka K (1997) Appl Phys Lett 71:3153
۱۱ - [11] Wiesendanger R, Güntherodt HJ, Güntherodt G, Gambino RJ, Ruf R (1990) Phys Rev Lett 65:247
۱۲ - [12] Blügel S, Pescia D, Dederichs PH (1989) Phys Rev B 39:1392
۱۳ - [13] Wulfhekel W, Kirschner J (1999) Appl Phys Lett 75:1944
۱۴ - [14] Johnson M, Clarke J (1990) J Appl Phys 67:6141
۱۵ - [15] Pierce DT, Unguris J, Celotta RJ, Stiles MD (1999) J Magn Magn Mater 200:290
۱۶ - [16] Soo‑hyon Phark, Dirk Sander3, Spin-polarized scanning tunneling microscopy with quantitative insights into magnetic probes, 17PharkSander Nano Convergence (2017) 4:8.
۱۷ - [17] S.H. Phark, J.A. Fischer, M. Corbetta, D. Sander, J. Kirschner, Superparamag‑ netic response of Fe‑coated W tips in spin‑polarized scanning tunneling microscopy. Appl. Phys. Lett. 103, 032407 (2013)
ارسال نظر