میکروسکوپ نوری روبشی میدان نزدیک 1

میکروسکوپ نوری روبشی میدان نزدیک 1
سطح مقاله

پیشرفته 1
کلمات کلیدی

میکروسکپ‌ روبشی نوری میدان نزدیک SNOM
امتیاز کاربران

۵ امتیاز از ۵ (۳ رای)

 
مقالات مرتبط

میکروسکپ‌ روبشی نوری میدان نزدیک SNOM
میکروسکوپ نوری روبشی میدان نزدیک 2
 
آمار مقاله

  • بازدید کل ۵,۹۲۲
 
آمار آزمون مقاله

  • کل شرکت کنندگان ۱۲۰
  • تعداد افراد شرکت کننده ۱۷
 
 

میکروسکوپ نوری روبشی میدان نزدیک 1

در این مقاله به معرفی یکی دیگر از میکروسکوپ‌های پروبی روبشی، به نام میکروسکوپ نوری روبشی میدان نزدیک، پرداخته خواهد شد. اصول حاکم بر این میکروسکوپ مبنای اپتیکی داشته و لزوم آشنایی با مفاهیمی چون میدان نزدیک و میدان دور و نحوه عملکرد دستگاه در هر دو حالت را می‎طلبد. از این‎رو در کنار معرفی این مفاهیم، نحوه عملکرد دستگاه تبیین شده و حالات کاری مهم در آن به طور خلاصه ذکر می‌شود.

این مقاله شامل سرفص‌های زیر است:
1- مقدمه
2- تاریخچه

3- اصول عملکرد اپتیکی
 1-3- میدان دور و میدان نزدیک
 2-3- اساس عملکرد اپتیکی میکروسکوپ نوری روبشی میدان نزدیک
4- اجزای دستگاه
 1-4- چشمه نور
 2-4- پروب دستگاه SNOM
5- سازوکار بازخورد
 1-5- سازوکار بازخورد نوع اول
 2-5- سازوکار بازخورد نوع دوم
6- حالت «نیروی برشی» در رصد فاصله سوزن- سطح در SNOM
7- رزولوشن در سیستم دستگاهی میکروسکوپ نوری روبشی میدان نزدیک
 1-7- تئوری مطرح
 2-7- راهکارهای بهبود رزولوشن

8- حالات کاری دستگاه SNOM
نتیجه‌گیریلطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - علی شکوه فر،کسری مؤمنی، "مقدمه ای بر نانوتکنولوژی"، نشرگستر، چاپ اول، 1384.
۲ - . V. L. Mironov ,"Fundamentals of scanning probe microscopy", (2004(
۳ - صدیقه صادق حسنی، مریم حاتمی مصلح آبادی، مجتبی نسب، "روش میکروسکوپی نوری روبشی میدان نزدیک در مطالعه نانومواد"، ماهنامه فناوری نانو، شماره 10، دی 89.
۴ - علیرضا ذوالفقاری، محمد الماسی، پیروز مرعشی، مهرداد نجبا، امید سیفی، "میکروسکوپ پروبی روبشی آزمایشگاهی روی نوک سوزن"، تهران، پیک نور، (1385).
۵ - E. Meyer, H. J. Hug, R. Bennewitz, "Scanning Probe Microscopy The Lab on a Tip", USA, Springer, (2003).
۶ - M.A. Herman, Scanning near field optical microscopy,Opto-Electr.Rev,5,no. 4,1997
۷ - recording with resolution D.W.Pohl, W.Denk, M.Lanz – "Optical spectroscopy: image λ/20", Appl. Phys. Lett., vol. 44, p. 651 – 653 (1984).
۸ - U.Durig, D.W.Pohl, F.Rohrer, "Near-field optical-scanning microscopy", J.Appl. Phys. vol. 59, 10, 3318-3327, 1986.
۹ - Introduction to NSOM. The Optics Laboratory, North Carolina State University. 12 Oct 2007.
۱۰ - http://physics.nist.gov.
۱۱ - G. KauppAtomic, "Force Microscopy, Scanning Nearfield Optical MicroscopyNano scratching: Application to RoughNatural Surfaces". Heidelberg: Springer. ISBN 3540284052, (2006).
۱۲ - http://www.olympusmicro.com/primer/techniques/nearfield/nearfieldintro.html
۱۳ - Robert C. Dunn, Chem. Rev, "Near-Field Scanning Optical Microscopy", 1999, 99, 2891-2927.
۱۴ - P.K.Wei, W.S.Fann, "The probe dynamics under shear force in near-field scanning optical microscopy". // J. Appl. Phys., vol. 83, 7, p. 3461 – 3468 (1998).
۱۵ - D.G.Volgunov, A.V.Buryukov, S.V.Gaponov, V.L.Mironov, "Probe - surface interaction in the piezo-resonator "shear force" microscope".Physics of Low – Dimensional, Structures, 3/4, p. 17-23 (2001).
۱۶ - J. A. DeAro, Kenneth D. WestonSteven K. Buratto, Near-Field Scanning Optical Microscopy of Nanostructures, Department of Chemistry, University of California, Santa Barbara, CA 93106-9510 .
ارسال نظر