راهکارهای فناوری نانو در غلبه بر چالش ‌های سه گانه

راهکارهای فناوری نانو در غلبه بر چالش ‌های سه گانه
سطح مقاله

پیشرفته 2
کلمات کلیدی

فناوری نانو
GMR
مغناطیس
ذخیره داده
TMR
امتیاز کاربران

امتیاز از ۵ (۰ رای)

راهکارهای فناوری نانو در غلبه بر چالش ‌های سه گانه

چالش‌های سه گانه تریلما مانعی بزرگ در توسعه حافظه‌های مغناطیسی با ظرفیت بالاست. روش ضبط عمودی اطلاعات تنها موجب به تأخیر انداختن چالش‌های سه گانه می‌شود اما در حل این چالش‌ها موفق نیست. در این مقاله به راهکارهایی که در نقشه راه توسعه حافظه‌های مغناطیسی جهت غلبه بر چالش‌های سه گانه مطرح شده است، پرداخته می‌شود.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1- بهبود توانایی در خواندن با هد GMR و TMR
2- بهبود توانایی در نوشتن با فناوری HAMR
3- بهبود پایداری با استفاده از محیط‌های منظم BPR
4- جمع‌بندی و نتیجه‌گیریلطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - Garcia-Sanchez, F., et al. "Exchange spring structurescoercivity reduction in Fe Pt∕ Fe Rh bilayers: A comparison of multiscalemicromagnetic calculations." Applied Physics Letters 87.12 (2005): 122501
۲ - Lavrenov, Andrey. Focused ion beam manufacturing of magnetic nanostructures. Diss. Florida International University, 2007.
۳ - Guo, Wei. Switching field distribution of bit-patterned media: A combined experimentalmicromagnetic modeling study. Diss. Carnegie Mellon University, 2008.
۴ - Sun, Shouheng. "Self-Assembled FePt Nanoparticle Arrays as Potential High-Density Recording Media." Magnetic nanostructures. Springer Berlin Heidelberg, 2007. 15-28.
۵ - Piramanayagam, S. N.,Tow C. Chong. Developments in data storage: materials perspective. John Wiley & Sons, 2011.
۶ - Vajtai, Robert, ed. Springer handbook of nanomaterials. Springer Science & Business Media, 2013.
ارسال نظر