آماده‌سازی نمونه برای انجام آزمون‌های DLS-بخش دوم

آماده‌سازی نمونه برای انجام آزمون‌های DLS-بخش دوم
سطح مقاله

پیشرفته 2
کلمات کلیدی

تفرق نور پویا
آماده‌سازی نمونه
پتانسیل زتا
وزن مولکولی
امتیاز کاربران

امتیاز از ۵ (۰ رای)

 
 
آمار مقاله

  • بازدید کل ۵۱,۳۰۲
 
آمار آزمون مقاله

  • کل شرکت کنندگان ۰
  • تعداد افراد شرکت کننده ۰
 
 

آماده‌سازی نمونه برای انجام آزمون‌های DLS-بخش دوم

دستگاه تفرق نور پویا ابزاری برای تعیین اندازه ذرات، پتانسیل زتا و تعیین وزن مولکولی است. برای تعیین هر یکی از این عوامل باید بتوان روش‌ آماده‌سازی نمونه مناسب به کار گرفت. در این مقاله، سه روش مختلف برای آماده‌سازی نمونه به‌منظور تعیین ابعاد ذرات، سنجش پتانسیل زتا و وزن مولکولی با استفاده از دستگاه DLSارائه می‌شود. در مقاله آماده‌سازی نمونه برای انجام آزمون‌های DLS (بخش اول) به شرایط نمونه آماده‌سازی شده در آزمون توزیع اندازه ذرات، غلظت نمونه، حداکثر غلظت برای نمونه‌هایی با اندازه ذرات زیر 10 نانومتر، حداقل غلظت در اندازه ذرات بزرگتر از 10 نانومتر، حداکثر غلظت در اندازه ذرات بزرگتر از 10 نانومتر، شرایط نمونه آماده‌سازی شده در آزمون وزن مولکولی، غلظت نمونه، شرایط نمونه آماده‌سازی شده در آزمون پتانسیل زتا و غلظت نمونه پرداخته شد.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1- رقیق‌سازی
2- دیسپرسانت‌های آبی یا قطبی
3- دیسپرسانت‌های غیرآبی یا غیرقطبی
4- آماده‌سازی
5- رعایت نکات ایمنی
6- تهیه سوسپانسیون با غلظت مناسب
7- استفاده از دستگاه التراسونیک
8- فیلتراسیون
9- بازرسی چشمی رنگ و شفاف بودن سوسپانسیون
10- تزریق صحیح نمونه درون کیووت
11- شبکه آزمایشگاهی فناوری راهبردی
جمع‌بندی


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید

منابـــع و مراجــــع
۱ - Zetasizer Nano User Manual MAN0317 Issue 4.0 May 2008
۲ - www.malvern.com
۳ - www.wikipedia.com
۴ - فصل نامه شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی سال 2015 و شماره 11
ارسال نظر