کاربردهای کاتالیستی کامپوزیت های درخت پار-نانوذره

کاربردهای کاتالیستی کامپوزیت های درخت پار-نانوذره
سطح مقاله

پیشرفته 1
کلمات کلیدی

نانوذرات
درختسان‌
کاتالیزور
امتیاز کاربران

امتیاز از ۵ (۰ رای)

 
 
آمار مقاله

  • بازدید کل ۴,۲۶۳
 
آمار آزمون مقاله

  • کل شرکت کنندگان ۲۳
  • تعداد افراد شرکت کننده ۴
 
 

کاربردهای کاتالیستی کامپوزیت های درخت پار-نانوذره

درخت‌پار‌ها نانوساختارهایی هستند که به‌طور دقیق، برای گستره وسیعی از اهداف کاربردی طراحی شده و به‌عنوان نخستین مولکول‌های بزرگ سنتز شده در ابعاد نانو شناخته می‌شوند. درخت‌پار‌ها دارای اشکال سه‌بعدی هستند. استفاده از درخت‌پار‌ها به‌عنوان کاتالیزور و بستر کاتالیزور، یکی از مهم‌ترین کاربردهای این نانومواد به‌شمار می‌رود. بسیاری از کاتالیزورها به‌دلیل کم بودن سطح فعال کاتالیستی، کارآیی لازم برای انجام فرآیند کاتالیستی حین واکنش شیمیایی را ندارند. از طرفی، بازیافت کاتالیزور‌ها، به‌خصوص کاتالیزور‌های گران‌قیمت، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از پلیمرها طی سالیان گذشته به‌عنوان بستر کاتالیزورها استفاده شده است. درخت‌پار‌ها و پلیمرهای پرشاخه دارای ساختار یکنواخت و پرشاخه‌ای بوده و به‌عنوان بهترین پایدارکننده شناخته می‌شوند. کنترل ویژگی‌های این نانوساختارها مانند اندازه، شکل، گروه‌های عاملی و غیره امکان طراحی موادی با کاربردهای خاص را برای دانشمندان فراهم می‌سازد. با توجه به خواص منحصربه‌فرد نانوذرات، درخت‌پار‌ها و پلیمرهای پرشاخه، امکان دست‌یابی به موادی با خواص بی‌نظیر توسط تهیه هیبریدها (کامپوزیت‌هایی) از آن‌ها وجود دارد. در این مقاله، ابتدا به معرفی کاتالیزور‌ها پرداخته می‌شود و نانوکاتالیزور‌های درخت‌پاری‌، مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. سپس نانوکامپوزیت درخت‌پار/نانوذره و کاربردهای آن به طور مفصل مورد مطالعه قرار خواهند گرفت.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1- مقدمه
2- نانوکاتالیزور‌های درخت‌پاری
3- نانوکامپوزیت درخت‌پار/ نانوذره
 1-3- کاربردهای نانوکامپوزیت‌های درخت‌پار(دندرون)/ نانوذره 
  1-1-3- کاتالیز همگن با نانوکامپوزیت‌های درخت‌پار/نانوذره
  2-1-3- کاتالیزور‌های همگن با قابلیت جداسازی مغناطیسی 
  3-1-3- کاتالیز ناهمگن با کامپوزیت‌های درخت‌پار/ نانوذره
  4-1-3- حذف قالب درخت‌پار پس از قرارگیری روی سطح
نتیجه‌گیری


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - Astruc, Didier,Françoise Chardac. "Dendritic catalystsdendrimers in catalysis." Chemical Reviews 101, no. 9 (2001): 2991-3024.
۲ - van Heerbeek, Rieko, Paul CJ Kamer, Piet WNM van Leeuwen,Joost NH Reek. "Dendrimers as support for recoverable catalystsreagents." Chemical reviews 102, no. 10 (2002): 3717-3756.
۳ - Scott, Robert WJ, Orla M. Wilson, Sang-Keun Oh, Edward A. Kenik,Richard M. Crooks. "Bimetallic palladium− gold dendrimer-encapsulated catalysts." Journal of the American Chemical Society 126, no. 47 (2004): 15583-15591.
۴ - Twyman, Lance J., Amy SH King,Ian K. Martin. "Catalysis inside dendrimers." Chemical Society Reviews 31, no. 2 (2002): 69-82.
۵ - Helms, Brett,Jean MJ Frechet. "The dendrimer effect in homogeneous catalysis." Advanced Synthesis & Catalysis 348, no. 10‐11 (2006): 1125-1148.
۶ - Patel, H. N.,P. M. Patel. "Dendrimer applications–a review." Int J Pharm Bio Sci 4, no. 2 (2013): 454-463.
۷ - Dykes, Graham M. "Dendrimers: a review of their appealapplications." Journal of Chemical Technology & Biotechnology 76, no. 9 (2001): 903-918.
ارسال نظر