زیرشاخه‌های نانوالکترونیک

زیرشاخه‌های نانوالکترونیک
سطح مقاله

پیشرفته 1
کلمات کلیدی

نانوالکترونیک
بیونیک
حسگر
آزمایشگاه بر روی تراشه
اندام مصنوعی
مدار مجتمع
نانوالکترونیک ملکولی
امتیاز کاربران

۵ امتیاز از ۵ (۱ رای)

زیرشاخه‌های نانوالکترونیک

علم نانوالکترونیک به دنبال کوچک‌سازی ادوات الکترونیکی سنتی و افزایش بازده آنها است. تاکنون دسته‌بندی جامعی برای زیرشاخه‌های اصلی نانوالکترونیک که کلیه مراجع علمی از آن پیروی کنند ارائه نشده است. با این‌حال، می‌توان نانوالکترونیک را در چندین حوزه گسترده مورد بررسی قرار داد: (1) نانوحسگرها؛ (2) آزمایشگاه بر روی تراشه؛ (3) اندام‌های مصنوعی؛ (4) بیونیک و بیومیمتیک؛ (5) تصویربرداری؛ (6) مدارهای مجتمع و (7) نانوالکترونیک ملکولی. در مقاله حاضر به معرفی هر کدام از این زیرشاخه‌ها، ارتباط آنها با نانوالکترونیک، و رویکرد‌های الکترونیکی موجود برای مطالعه آنها پرداخته خواهد شد.
 
این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1- مقدمه
2- زیرشاخه‌های اصلی
1-2- نانوحسگرها
2-2- بیونیک
3-2- تصویربرداری
4-2- نانوالکترونیک ملکولی
5-2- مدارهای مجتمع نانومقیاس
6-2- اندام‌های مصنوعی نانوساختار
7-2- آزمایشگاه بر روی تراشه
3- نتیجه­‌گیری
 


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - Mitin, V.V., V.A. Kochelap,M.A. Stroscio, Introduction to nanoelectronics: science, nanotechnology, engineering,applications. 2008: Cambridge University Press.
۲ - Cash, K.J.H.A. Clark, Nanosensorsnanomaterials for monitoring glucose in diabetes. Trends in molecular medicine, 2010. 16(12): p. 584-593.
۳ - Ong, J.M.L. da Cruz, The bionic eye: a review. Clinical & experimental ophthalmology, 2012. 40(1): p. 6-17.
۴ - Chittal, M.U., Bionic Eye: A Review. International Journal Of Pharmaceutical Sciences Review & Research, 2011. 8: p. 149-151.
۵ - Léonard, F.A.A. Talin, Electrical contacts to one-and two-dimensional nanomaterials. Nature nanotechnology, 2011. 6(12): p. 773-783.
۷ - Kafashan, J.F. Azadshahraki, Biosensors in Applications. J Biosens Bioelectron 7: e143. doi: 10.4172/2155-6210.1000 e14 3 Page 2 of 2 Volume 7• Issue 3• 1000e143 J Biosens Bioelectron ISSN: 2155-6210 JBSBE, an open access journal 4. line: An in-line biosensor can be located within a line of production to examine a variable with continuous production, which is possible to be automated fully. The water purification is one of applications of an in-line biosensor, 2016.
۸ - عبدالرضا سیم¬چی، حمیدرضا سیم¬چی، ابوالفضل آذرنیا، امیرقاسمی، آزاده رنجبر، پرهام سهندی‌زنگ‌آباد، فریبرز زاهدی، آریا اصلانی، "نانوبیوالکترونیک: مبانی و کاربردها"؛ چاپ اول، تهران: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف (1394).
ارسال نظر