نانوحسگرها و پایش خاک به منظور بهبود شرایط رشد گیاه

نانوحسگرها و پایش خاک به منظور بهبود شرایط رشد گیاه
سطح مقاله

پیشرفته 1
کلمات کلیدی

حسگر
حسگر زیستی
خاک
کشاورزی
امتیاز کاربران

امتیاز از ۵ (۰ رای)

نانوحسگرها و پایش خاک به منظور بهبود شرایط رشد گیاه

فناوری نانو می‌تواند در محیط رشد گیاه تغییراتی را ایجاد کند که منجر به افزایش رشد و عملکرد شود. به همین دلیل از این فناوری در جهت بهبود باروری و حاصلحیزی خاک و همچنین کنترل آلودگی‌های زیستی و غیرزیستی استفاده شده است. خاک از منابع اصلی برای تولید محصولات کشاورزی محسوب می‌شود و حفظ حاصلخیزی و باروری آن اهمیت زیادی دارد. در مدیریت مزرعه باید شرایطی را فراهم کرد که بهترین شرایط برای رشد گیاه تأمین شود. یکی از ابزارهای مهم برای بررسی شرایط رشد و ردیابی سریع تغییرات آن، نانوحسگرها هستند. این نانوحسگرها که قادر به ردیابی و کنترل شرایط خاک و رشد گیاه هستند، در سرتاسر مزرعه پراکنده می‌شوند و شرایط حاکم بر محیط رشد را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهند. همچنین حسگرها نقش عمده‌ای در تعیین میزان دما، مواد محلول در آب، شناسایی پاتوژن و فلزات سنگین ایفا می‌کنند. این حسگرها دقت و واکنش‌پذیری بسیار بالایی دارند و تغییرات فیزیکی یا شیمیایی را اندازه‌گیری کرده و آن را به پیام‌های الکتریکی تبدیل می‌کنند. این امر موجب تسهیل در اتخاذ اقدامات اصلاحی مناسب و به موقع در خاک و آب می‌شود.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1- مقدمه
2- ویژگی‌های خاک مطلوب

3- اصلاح خاک بر پایه فناوری نانو
4- نانوحسگر
 1-4- روش تهیه نانوحسگر
5- نانوحسگر زیستی و اجزای آن
6- انواع نانوحسگرهای زیستی
7- نتیجهلطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - احسان خوش کلام، ملیحه طالبی اتوئی، میثم بخشی گنجه، فتح ا... احمدی گل، محمد مفتاحی، "فناوری نانو و توسعه آن در کشاورزی"، مجموعه گزارش‌های صنعتی فناوری نانو، شماره 45، صفحه 11، (1394).
۲ - محمدرضا نادری، اصغر عابدی، "کاربرد فناوری نانو در کشاورزی و پالایش آلاینده‌های زیست محیطی"، ماهنامه فناوری نانو، سال یازدهم، شماره 1، پیاپی 174، صفحه 19-26، (1391).
۳ - Introduction to soils: Soil Quality, Produced by Ag CommunicationsMarketing
۴ - Bagde, V. L.Borkar, D. B. (2013). Biosensor: Use in Agriculture, International Journal of Scientific Research, 2(10): 2277 - 8179
۵ - Rana, J. S., Jindal, J., Beniwal, V., Chhokar, V. (2010). Utility Biosensors for applications in Agriculture – A Review, Journal of American Science, 6 (9): 353 – 375
۶ - http://edu.nano.ir/paper/213
ارسال نظر