دستورالعمل شماره 8 امنیت- فناری نانو برای کابردهای ضد تقلب

دستورالعمل شماره 8 امنیت- فناری نانو برای کابردهای ضد تقلب
سطح مقاله

مقالات منتخب ماهنامه فناوری نانو
کلمات کلیدی

امتیاز کاربران

۱ امتیاز از ۵ (۱ رای)

 
آمار مقاله

  • بازدید کل ۶,۸۱۸
 
آمار آزمون مقاله

  • کل شرکت کنندگان ۵۴
  • تعداد افراد شرکت کننده ۶
 
 

دستورالعمل شماره 8 امنیت- فناری نانو برای کابردهای ضد تقلب

    این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1. مقدمه
2. چالش تقلب
3. فناوری نانو، حصار به دور محصولات تقلبی را محکم می‌کند
1.3. هولوگرافی
2.3. تصدیق سطح لیزری
3.3. شناسایی فرکنس رادیویی (RFID)
4.3. بارکد نانویی
5.3. طیف سنجی رامان پیشرفته سطح (SERS) و برچسب‌های نقطه کوانتومی
6.3. برچسب‌های نانوکامپوزیتی
4. تأثیرات
1.4. اقتصادی/صنعت
2.4. اجتماعی/تأثیر بر شهروندان اروپا

5. چالش‌ها
1.5. موانع اقتصادی
2.5. چالش‌های فناورانه
3.5. مسائل ELSA
4.5. سلامت و ایمنی

6. وضعیت رقابتی اتحادیه اروپا
7. خلاصه


 


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - NANOTECHNOLOGIES FOR ANTI-COUNTERFEITING APPLICATIONS, ObservatoryNANO Briefing No.8, December 2010
ارسال نظر