نانوپلیمرهای زیست تخریب ‌پذیر PLA سیستمی دارورسان

نانوپلیمرهای زیست تخریب ‌پذیر  PLA سیستمی دارورسان
سطح مقاله

پیشرفته 1
کلمات کلیدی

PLA
کپسولاسیون
اصلاح سطح
دارو
امتیاز کاربران

امتیاز از ۵ (۰ رای)

نانوپلیمرهای زیست تخریب ‌پذیر PLA سیستمی دارورسان

نانوذرات زیست تخریب پذیر به عنوان ابزارهای دارورسان مورد استفاده قرارگرفته اند که این امر به دلیل زیست دسترس پذیری بسیارخوب، کپسولاسیون خوب، رهاسازی کنترل شده و سمیت کم، میباشد. نمونه ای از این پلیمرها، PLA است که به وفور در موارد مختلف دارویی و بیوپزشکی مورد مطالعه قرارگرفته است. دراین مقاله به کپسولاسیون برخی از داروها، هورمونها و پروتئینها با PLA و فرم اصلاح سطح شده آن، اشاره خواهد شد.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1- مقدمه
2-پلی لاکتید اسید (PLA)
3- روشهای ساخت PLA
 1-3- اصلاح سطح
4- انتقال دارو به بدن با حاملهای PLA
 1-4- کپسولاسیون داروی اعصاب (ساوکسپین) در نانوذرات PLA
 2-4- کپسوله کردن داروهای جلوگیری از تنگی دوباره عروق (تیرفوستین ها ) در نانوذرات PLA
 3-4- کپسولاسیون هورمون ها (پروژسترون) در نانوذرات PLA
 4-4- کپسولاسیون اوریدونین در نانوذرات PLA
 5-4- کپسولاسیون پروتئین (BSA) در نانوذرات PLA
5-  مشخصات رهاسازی
6- بحث و نتیجه گیری


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - Kumari. A, Yadav,S. K., Yadav, S. C., “Biodegradable polymeric nanoparticles based drug delivery systems”., ColloidsSurfaces B: Biointerfaces,Vol, 75.,pp, 1–18., 2010.
۲ - Athanasiou, K A., Niederauer, G G., “ Sterilization, Toxicity, Biocompatibilityclinical applications of polylactic acid/ polyglycolic acid copolymers” ., Biomaterials, Vol, 17, No,2, pp, 93-102. 1998.
ارسال نظر