نانوراکتورهای خودآرا Self-assembled Nanoreactors

نانوراکتورهای خودآرا Self-assembled Nanoreactors
سطح مقاله

پیشرفته 2
کلمات کلیدی

نانوراکتور
خودآرا
کپسوله کردن
مایسل
وزیکول
درشت مولکول
امتیاز کاربران

امتیاز از ۵ (۰ رای)

نانوراکتورهای خودآرا Self-assembled Nanoreactors

از آنجا که سلول ها ایده آل ترین محیط برای انجام واکنش های شیمیایی محسوب می شوند، در دهه های اخیر تلاش های بسیاری برای تهیه ساختارهای مشابه سلول ها صورت انجام گرفته است. یکی از متداول ترین و مطلوب ترین روش ها، بهره گیری از خودآرایی مولکول ها و ایجاد کپسول هایی در اندازه های مختلف است که به آنها نانوراکتورهای خودآرا اطلاق می شود. ترکیبات مختلفی مانند مولکول ها، درشت مولکول ها و نیز ترکیبات زیستی برای این کار مورد استفاده قرار گرفته اند که از نظر برهمکنش های بین زیرواحدها می توان آنها را در دو دسته کلی ساختارهای کووالانسی و ساختارهای غیر کووالانسی طبقه بندی کرد. روش های غیر کووالانسی محدودیت های روش کووالانسی را ندارند و به همین علت کاربرد بیشتری پیدا کرده اند.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1 - مقدمه
2-نانوراکتورهای مولکولی
 1-2- کپسول ها و جعبه ها
 2-2- سامانه های مبتنی بر میسل و وزیکول (Micelle And Vesicle-based Systems)

3- نانوراکتورهای درشت مولکول (Macromolecular Nanoreactors)
 1-3- پلیمرزوم ها (Polymersomes)
 2-3- میسل های بسپاری (Polymeric Micelles)

 3-3- نانوراکتورهای تک مولکولی
4- نانوراکتورهای درشت مولکول های زیستی (Biomacromolecular Nanoreactors)
 1-4- قفس های پروتئینی (Protein Cages)

 2-4- ویروس ها
5- بحث و نتیجه گیری


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - Vriezema, D.M., Aragones, M.C., Elemans, J.A.A.W., Cornelissen, J.J.L.M., Rowan, A.E., Nolte, R.J.M. "Self-Assembled Nanoreactors", Chemical Reviews, Vol.105, pp.1445-1489, (2005).
ارسال نظر