گرماسنجی روبشی تفاضلی با رویکردی کاربردی-بخش دوم

گرماسنجی روبشی تفاضلی با رویکردی کاربردی-بخش دوم
سطح مقاله

پیشرفته 2
کلمات کلیدی

تجزیه حرارتی
گرماسنجی روبشی تفاضلی
جریان حرارتی
ظرف آزمون
داده‌های آزمون
امتیاز کاربران

امتیاز از ۵ (۰ رای)

 
 
آمار مقاله

  • بازدید کل ۲,۰۷۴
 
آمار آزمون مقاله

  • کل شرکت کنندگان ۰
  • تعداد افراد شرکت کننده ۰
 
 

گرماسنجی روبشی تفاضلی با رویکردی کاربردی-بخش دوم

از جمله پرکاربردترین روش‌های تجزیه حرارتی، گرماسنجی روبشی تفاضلی است که از نظر طراحی فرآیندها و تعیین خواص محصولات اهمیت زیادی دارد. طبق نظر کنفدراسیون بین‌المللی تجزیه حرارتی و گرماسنجی، گرماسنجی روبشی تفاضلی یک روش تجزیه حرارتی است که طی آن نمونه‌ای که در معرض تغییر دمای کنترل شده قرار دارد، چگونگی تغییر خواص حرارتی آن به‌عنوان تابعی از دما، بطور پیوسته اندازه‌گیری می‌شود. در این مقاله، به کلیات این روش به علاوه کاربردهای گسترده آن پرداخته، سپس گرماسنج DSC و عوامل آن معرفی شده و در ادامه شناسایی پلیمرها، انتخاب ظروف آزمون مناسب هر نمونه به تفکیک انواع نمونه و همین طور ظروف آزمون برای آزمون‌های ویژه، داده‌های آزمون، بهبود و بهینه‌سازی آنها با ارائه نتایج یک پژوهش انجام شده با کاربرد روش بهینه‌ساز تاگوچی، روش‌های نوین DSC و انواع دستگاه‌های مرتبط، بررسی خواهد شد. از نتایج کاربرد روش تاگوچی می‌توان به شناخت سرعت پویش مطلوب، نوع ظرف آزمون مناسب، نوع و دبی گاز عملگر مصرفی،گرادیان دمایی ایجاد شونده و نقش مدت زمان لازم برای عبور حرارت از دیواره ظرف و شناساگر در دقت اعداد اندازه‌گیری شده و قدرت نتایج اشاره کرد.
 
این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1- در نظر گرفتن شکل و مقدار نمونه
2- بدست آوردن داده‌های خوب
3- بهبود دادن داده‌ها و بهینه‌سازی شرایط اندازه‌گیری DSC
4- روش تاگوچی
5- DSC فشار بالا
6- DSC نوری یا DSC فرابنفش
7- انجام مطالعات سینتیک با DSC
DSC -8 دمای تعدیل یافته
DSC -9 پویش سریع
10- روش‌های پیوندی (اتصال با دیگر دستگاه‌ها) که با DSC کار می‌کنند
11- بررسی سازگاری استانداردهای (مواد) مرجع و مواد سازنده ظروف آزمون
12- نتیجه‌گیری

 
این مقاله از مجموعه مقالات فصل نامه شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی سال 2017 شماره 18 برگرفته شده است. برای دسترسی به مراکز خدمات دهنده آنالیز DTA/DSC  بر روی لینک زیر کلیک کنید.


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - Höhne G. W. H., Hemminger W. F., Flammersheim H. J., Differential Scanning Calorimetry, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Germany, 2nd revisedenlarged ed., 1-8,2003.
۲ - Gabbott P., the PrinciplesApplications of Thermal Analysis, Wiley-Blackwell: London, England, 1st ed., 1-50, 2008.
۳ - طلوعی شهره، «گرماسنجی روبشی تفاضلی و کاربرد آن در شناسایی پلیمرها»، ژورنال علوم و فناوری پلیمر، شماره 10، صفحه 271-258، 1375.
۴ - Frequently Asked Questions, Differential Scanning Calorimetry (DSC), a Beginner's Guide, PerkinElmer, Inc., 2014.
۵ - Thermal Analysis, Technical Note, Guide to ion of Differential Scanning Calorimetry (DSC) Sample Pans, PerkinElmer, Inc., 2014.
۶ - Application Sheet, DSC Accessories, Special Crucibles for OIT Tests, Influence of the Crucible on the Oxidative-Induction Time (OIT), NETZSCH-Gerätebau GmbH, 2013.
۷ - Thermal Analysis Application, METTLER TOLEDO Thermal Analysis User Com 14, Optimization of DSC measurement Conditions, Mettler-Toledo AG, Analytical CH-8603 Schwerzenbach, Switzerland, 2010.
۸ - Roy R., A Primer on the Taguchi Method, Society of Manufacturing Engineers: Michigan, USA, 2nd ed., 1-247, 2010.
۹ - Ross P. J., Taguchi Techniques for Quality Engineering. Loss Function, Orthogonal Experiment, ParametersTolerance Design, McGraw-Hill, USA, 2nd ed.,1-329 , 2005.
۱۰ - Thermal Analysis in Practice “TipsHints”, Introductory Handbook, Volume 2, Mettler-Toledo GmbH, Analytical Sonnenbergstrasse 74 CH-8603 Schwerzenbach, Switzerland, 2016.
۱۱ - Commenga H.K. et al, “The temperature Calibration of scanning calorimeters.Part2: Calibration substances”, Thermochimica acta Journal, 219, 333-342, 1993.
۱۲ - DSC131, Commissioning Utilizations, A/DSC131-1A, SETARAM, 7, rue de latoire F-69300 CALUIRE, France, 2006.
۱۳ - DSC 131 EVO, Putting into Service, Applications, F/DSC131EVO-1A, SETARAM , 7, rue de latoire F-69300 CALUIRE, France, 2015.
۱۴ - Standard Terminology Relating to Performance Validation in Thermal Analysis, ASTM Standard, E 2161, 2008.
۱۵ - Standard Terminology Relating to Thermal AnalysisRheology, ASTM Standard, E 473, 2008.
۱۶ - SETSOFT2000, User’s Manual, SETARAM, Ver1.3, 2004.
ارسال نظر