کاربرد‌ فناوری نانو در کشاورزی و پالایش آلاینده‌های زیست‌محیطی

کاربرد‌ فناوری نانو در کشاورزی و پالایش آلاینده‌های زیست‌محیطی
سطح مقاله

مقالات منتخب ماهنامه فناوری نانو
نویسندگان

کلمات کلیدی

فناوری نانو
حسگر زیستی
نانوآفت‌کش‌ها
کود
بذرهای هوشمند
محیط زیست
امتیاز کاربران

امتیاز از ۵ (۰ رای)

کاربرد‌ فناوری نانو در کشاورزی و پالایش آلاینده‌های زیست‌محیطی


فناوری نانو به عنوان علم کار کردن با کوچکترین ذرات سبب افزایش امیدها جهت بهبود بهره‌وری سیستم‌های کشاورزی از طریق مواجهه با معضلاتی که با شیوه‌های مرسوم بی‌پاسخ مانده‌اند، گردیده است. همه ساله ارقام زراعی جدیدی جهت پاسخگویی به نیازهای رو به رشد بخش کشاورزی، از سوی متخصصین اصلاح نباتات معرفی می‌شود. به تازگی، محققان، استفاده از فناوری نانو را جهت رسانش ژن‌ها به جایگاه‌های ویژه‌ در سطوح سلولی و نوآرایی اتم‌ها در مولکولDNA (Deoxyribonucleic Acid) یک جاندار همگن به منظور بیان صفت مطلوب، در دستور کار خود قرار داده و بدین طریق درصدد پشت سر گذاشتن فرآیند زمان‌بر انتقال ژن از جانداران بیگانه به جاندار هدف هستند. تلاش‌های گسترده‌ای در عرصه‌ها‌ی مدیریتی جهت افزایش بازدهی کودهای مصرفی با بهره‌گیری از نانورس‌ها، زئولیت‌های نانومتخلخل و همچنین احیای مجدد حاصلخیزی خاک به ‌وسیله‌ی آزادسازی عناصر غذایی تثبیت ‌شده، صورت پذیرفته است. تحقیقات در زمینه‌ی ایجاد بذرهای هوشمند از طریق پوشاندن آن‌ها به‌وسیله‌ی نانوپلیمرهایی که موجب جوانه‌زنی بذر تحت شرایط مساعد می‌گردند‌، رو به گسترش است. در کشاورزی دقیق، میزان نیاز گیاهان به نهاده‌ها تعیین گردیده و با بهره‌گیری از نانوحسگرهای زیستی و سیستم‌های ماهواره‌ای، مقادیر مورد نیاز در زمان و مکان مناسب توزیع می‌گردد. محققان جهت رسیدگی به معضلات مربوط به مدیریت علف‌های‌هرز چندساله و از بین بردن بانک بذر علف‌هرز، در حال توسعه‌ی نانوعلف‌کش‌ها هستند. با استفاده از نانوذرات فلزی و فرآیند کاتالیزنوری امکان پالایش آلاینده‌های زیست‌محیطی ناشی از فاضلاب‌های صنعتی و مواد شیمیایی مورد استفاده در بخش کشاورزی نظیر آفت‌کش‌ها و علف‌کش‌ها، وجود دارد. در مقاله‌ی حاضر به مرور برخی از کاربردهای فناوری نانو در عرصه‌ی کشاورزی و پالایش آلاینده‌های زیست‌محیطی خواهیم پرداخت.
این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1. مقدمه
2. فناوری نانو و کشاورزی
1.2. اصلاح گیاهان
2.2. رسانش ژن‌ها به وسیله‌ی نانوذرات
3. مدیریت زراعی
1.3. کشاورزی دقیق
2.3. مدیریت تغذیه‌ گیاهی
3.3. تشخیص درجای حاصلخیزی خاک
4.3. تشخیص اختلالات تغذیه‌ای در گیاهان زراعی
5.3. مدیریت بذر

6.3. فناوری نانو و مدیریت علف‌های‌هرز
1.6.3. سازوکار هوشمند رسانش علف‌کش‌ها
7.3. حفاظت از گیاه در برابر تنش‌های زیستی و غیرزیستی
1.7.3. تشخیص بیماری‌های گیاهی
2.7.3. نانوآفت‌کش‌ها: کپسوله کردن آفت‌کش‌ها
1.2.7.3. کنترل رهاسازی مواد از طریق کپسوله کردن آن‌ها
4. فرآوری محصولات برداشت شده
5. بسته‌بندی مواد غذایی
6. نقش حسگرهای زیستی در کشاورزی
7. استفاده از نانوذرات جهت پالایش آلاینده‌های زیست‌محیطی
1.7. سم‌زدایی از بقایای علف‌کش‌ها

8. راهکارهای فناوری نانو برای تغییر اقلیم
9. بحث و نتیجه‌گیری
 


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - C.R ChinnamuthuP Murugesa Boopathi, NanotechnologyAgroecosystem, Madras Agricultural Journal., 96: 17-31, (2009).
ارسال نظر