کاربرد نانوکامپوزیت‌ها در صنایع بسته‌بندی و مواد غذایی

کاربرد نانوکامپوزیت‌ها در صنایع بسته‌بندی و مواد غذایی
سطح مقاله

مقالات منتخب ماهنامه فناوری نانو
نویسندگان

کلمات کلیدی

فناوری نانو
صنایع غذایی
نانوکامپوزیت پلیمری
نانوذرات
نقره
نانو رس
امتیاز کاربران

امتیاز از ۵ (۰ رای)

کاربرد نانوکامپوزیت‌ها در صنایع بسته‌بندی و مواد غذایی

هدف از بسته‌بندی مواد غذایی جلوگیری از فساد باکتری‌ها و از دست‌ رفتن مواد مغذی و در نتیجه، افزایش مدت‌زمان ماندگاری آن‌ها است. بسته‌بندی مواد غذایی از عمده‌ترین کاربردهای فناوری نانو در مبحث غذا است. فناوری نانو امیدهای بسیاری برای دستیابی به بسته‌بندی مواد غذایی با قابلیت‌های ایمنی و نگهداری بیشتر، و در نهایت: غذای سالم‌تر، ایجاد می‌کند. کلید دستیابی به پیشرفت‌های آینده بسته‌بندی‌های قابل انعطاف هوشمند، فعال، و نانوکامپوزیت‌های پلیمری هستند. نانوذرات در نانوکامپوزیت‌های پلیمری سطح ویژه بالایی نسبت به ذرات در اندازه میکرو دارند. همین سطح ویژه بالا موجب بهبود برهم‌کنش بین پلیمر و نانوذرات می‌شود و دستیابی به ویژگی‌های مناسب را ممکن می‌سازد. از جمله نانوذرات مورد استفاده در بسته‌بندی مواد غذایی می‌توان به نانورس و نانونقره اشاره کرد. در این مقاله مروری سعی شده است انواع نانوکامپوزیت‌های مورد استفاده در بسته‌بندی مواد غذایی معرفی شوند و مورد بررسی قرار گیرند.
 1. مقدمه
2. کاربرد نانو در بسته‌بندی مواد غذایی
1.2. نانوذرات (Nanoparticles)
2.2. پلیمرهای نانو (Polymer Nanomaterial Food Processing (PNFP))

1.2.2. نانوپلیمرهای پیشرفته (Improved PNFP)
2.2.2. نانوپلیمرهای فعال (Active PNFP)
3.2.2. نانوپلیمرهای باهوش (Smart PNFP)
3. نانوکامپوزیت و نانوبیوکامپوزیت
4. انواع نانوذرات استفاده‌شده در نانوکامپوزیت‌های بسته‌بندی مواد غذایی
1.4. نانورس (Nanoclay)
1.1.4. خاصیت بازدارندگی نانوکامپوزیت‌های پلیمر/ رس
2.4. نانوذرات نقره
 1.2.4. فرایند‌های عمده نانونقره
2.2.4. سازوکار‌های مختلف خواص ضدمیکروبی نانوذرات نقره
3.4. نانوذرات اکسید سیلیکون و اکسید نقره
4.4. نانوذرات تیتانیوم دی‌اکسید
5.4. نانوذرات اکسید روی
6.4. نانوذرات سیلسیوم دی‌اکسید
5. نتیجه‌گیری

 

لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
ارسال نظر