10- کاربرد نانوفناوری در بتن - 2

10- کاربرد نانوفناوری در بتن - 2
سطح مقاله

پیشرفته 1
نویسندگان

محمد حسین توکلی دستجردی
( نویسنده )

ابوالفضل آذرنیا
( ویراستار )

کلمات کلیدی

مسابقه ملی فناوری نانو
امتیاز کاربران

۵ امتیاز از ۵ (۳ رای)

 
 
آمار مقاله

 • بازدید کل ۵,۲۹۴
 
آمار آزمون مقاله

 • کل شرکت کنندگان ۶۵
 • تعداد افراد شرکت کننده ۱۴
 
 

10- کاربرد نانوفناوری در بتن - 2

افزودنی‌های متداول برای بتن همواره تمامی خواص بتن را بهبود نمی‌دهند. این در حالی است که طبق مطالعات انجام شده، نانوفناوری تقریباً قابلیت بهبود عملکرد بتن را به صورت همه جانبه دارد. در مقاله پیش رو، به معرفی تعدادی از کاربردهای نانو فناوری در ساخت و اصلاح خواص بتن پرداخته شده است. نانوذرات با توجه به ابعاد کوچک و سطح ویژه بالا می‌توانند به عنوان پر کننده حفرات بین مورد استفاده قرار گیرند. از طرف دیگر، این مواد می‌توانند با تشکیل نانو‌کریستال‌ها، خواص بتن را ارتقا دهند. میکرو سیلیس از جمله افزودنی‌های پرمصرف برای این کاربرد است. با این حال، مشاهدات نشان می‌دهند که استفاده از نانو سیلیس تاثیر بهتری بر روی رفتار مکانیکی بتن دارد. در این مقاله، به معرفی بتن خود تمیزشونده، خود پایش، نانو مسلح‌کننده‌های بتن و نانوپوشش‌های بتنی خواهیم پرداخت.

این مقاله شامل سرفصل‌های زیر است:
1- مقدمه
2- نانوذرات سیمان
3- نانوذرات رس

4- نانوذرات سیلیس
5- نانوذرات اکسید آهن
6- دی‌اکسید تیتانیوم (TiO2)

7- نانوذرات اکسید آلومینیوم
8- نانوالیاف
9- پوشش‌های نانومقیاس
10- بتن‌های خودترمیم‌شونده


لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله ابتدا وارد سایت شوید
منابـــع و مراجــــع
۱ - نانو فناوری در معماری و مهندسی ساختمان"، دکتر محمود گلابچی، دکتر کتایون تقی زاده، احسان سروش نیا، انتشارات دانشگاه تهران
۲ - “Synthesishydration study of Portland cement components prepared by the organic steric entrapment method” Lee SJ, Kriven WM.. Mater Struct 2005;38(1):87–92.
۳ - “Nanotechnology in concrete – A review” Florence Sanchez , Konstantin Sobolev; Const.Building Mat. J. 2010, 24 2060–2071
۴ - Sobolev K, Ferrada-Gutiérrez M. How nanotechnology can change the concrete world: Part 1. Am Ceram Soc Bull 2005;84(10):14–7.
۵ - Qing Y, Zenan Z, Deyu K, Rongshen C. Influence of nano-SiO2 addition on properties of hardened cement paste as compared with silica fume. Construct Build Mater 2007;21(3):539–45.
۶ - Li H, Xiao H-g, Yuan J, Ou J. Microstructure of cement mortar with nanoparticles. Compos B Eng 2004;35(2):185–9.
۷ - Gaitero JJ, Campillo I, Guerrero A. Reduction of the calcium leaching rate of cement paste by addition of silica nanoparticles. Cem Concr Res 2008;38(8–9):1112–8.
۸ - Sobolev K, Flores I, Torres-Martinez LM, Valdez PL, Zarazua E, Cuellar EL. Engineering of SiO2 nanoparticles for optimal performance in nano cementbased materials. In: Bittnar Z, Bartos PJM, Nemecek J, Smilauer V, Zeman J, editors. Nanotechnology in construction: proceedings of the NICOM3 (3rd international symposium on nanotechnology in construction). Prague, Czech Republic; 2009. p. 139–48.
۹ - Murata Y, Obara T, Takeuchi K. Air purifying pavement: development of photocatalytic concrete blocks. J Adv Oxidat Technol 1999;4(2):227–30.
۱۰ - Chen J, Poon C-s. Photocatalytic constructionbuilding materials: fundamentals to applications. Build Environ 2009;44(9):1899–906.
۱۱ - Jayapalan AR, Kurtis KE. Effect of nano-sized titanium dioxide on early age hydration of Portland cement. In: Bittnar Z, Bartos PJM, Nemecek J, Smilauer V, Zeman J, editors. Nanotechnology in construction: proceedings of the NICOM3 (3rd international symposium on nanotechnology in construction). Prague, Czech Republic; 2009. p. 267–73.
۱۲ - Li H, Zhang M-h, Ou J-p. Abrasion resistance of concrete containing nanoparticles for pavement. Wear 2006;260(11–12):1262–6.
۱۳ - Li H, Zhang M-h, Ou J-p. Flexural fatigue performance of concrete containing nano-particles for pavement. Int J Fatig 2007;29(7):1292–301
۱۴ - Lackhoff M, Prieto X, Nestle N, Dehn F, Niessner R. Photocatalytic activity of semiconductor-modified cement–influence of semiconductor typecement ageing. Appl Catal B Environ 2003;43(3):205–16
۱۵ - Li Z, Wang H, He S, Lu Y, Wang M. Investigations on the preparationmechanical properties of the nano-alumina reinforced cement composite. Mater Lett 2006;60(3):356–9.
۱۶ - Makar JM, Margeson J, Luh J. Carbon nanotube/cement composites – early resultspotential applications. In: Banthia N, Uomoto T, Bentur A, Shah SP, editors. Proceedings of 3rd international conference on construction materials: performance, innovationsstructural implications. Vancouver, BC August 22–24, 2005. p. 1–10
۱۷ - Shah SP, Konsta-Gdoutos MS, Metaxa ZS, Mondal P. Nanoscale modification of cementitious materials In: Bittnar Z, Bartos PJM, Nemecek J, Smilauer V, Zeman J, editors. Nanotechnology in construction: proceedings of the NICOM3 (3rd international symposium on nanotechnology in construction). Prague, Czech Republic; 2009. p. 125–30.
ارسال نظر

 
تعداد نظرات : ۱

 • جمشیدزاده

  ۱۴۰۰/۰۱/۰۱
  بسیار عالی

  مدیر سیستم

  ۱۴۰۰/۰۱/۰۲
  تشکر از حسن توجه شما